نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وقتی_نباشی (۱ تصویر)

#متن_خودم #وقتی_نباشی :) هیچ کس مثل من وقتی نباشی اینقدر حالش خراب نیست.... کلمه به کلمه حرف به حرف واژه به واژه اعراب به اعراب ؛ دل تنگی را تجربه میکنم.. بی حوصلگی.. کسلی .. ...

#متن_خودم #وقتی_نباشی :) هیچ کس مثل من وقتی نباشی اینقدر حالش خراب نیست.... کلمه به کلمه حرف به حرف واژه به واژه اعراب به اعراب ؛ دل تنگی را تجربه میکنم.. بی حوصلگی.. کسلی .. و بی جانی را .. هوای نبودنت هوای آسمان گرفته.. دشت خشک رود بی آب ...

۲۵ دی 1397
24K