نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وعاشقانه (۶ تصویر)

#صادقانه دروغ میگویند #وعاشقانه خیانت میکنند کاش #دلها آن قدر پاک بود که #برای گفتن”دوستت دارم” #نیازی به قسم خوردن نبود

#صادقانه دروغ میگویند #وعاشقانه خیانت میکنند کاش #دلها آن قدر پاک بود که #برای گفتن”دوستت دارم” #نیازی به قسم خوردن نبود

۱۳ تیر 1397
2
#صادقانه دروغ میگویند #وعاشقانه خیانت میکنند کاش #دلها آن قدر پاک بود که #برای گفتن”دوستت دارم” #نیازی به قسم خوردن نبود

#صادقانه دروغ میگویند #وعاشقانه خیانت میکنند کاش #دلها آن قدر پاک بود که #برای گفتن”دوستت دارم” #نیازی به قسم خوردن نبود

۲۰ خرداد 1397
2
#یڪ عصر پراز آرامش #یڪ دل شادو بے غصہ #یڪ زندگے آروم #وعاشقانه #ویڪ دعاے خیر از #تہ دل! #نصیب لحظہ هاتون #عصرتون شاد #وپراز #یهویے هاے قشنگ🌹 ‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

#یڪ عصر پراز آرامش #یڪ دل شادو بے غصہ #یڪ زندگے آروم #وعاشقانه #ویڪ دعاے خیر از #تہ دل! #نصیب لحظہ هاتون #عصرتون شاد #وپراز #یهویے هاے قشنگ🌹 ‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱۵ آبان 1396
4
هـــــــای صبـــــاح الــنور #ســـلام صبح بخیر مهربون #یک روز پراز آرامش #یک دل شادو بی غصه #یک زندگی آروم #وعاشقانه #ویک دعای خیر از #ته دل! #نصیب لحظه هاتون #روزتون شاد #وپراز #یهویی های قشنگ

هـــــــای صبـــــاح الــنور #ســـلام صبح بخیر مهربون #یک روز پراز آرامش #یک دل شادو بی غصه #یک زندگی آروم #وعاشقانه #ویک دعای خیر از #ته دل! #نصیب لحظه هاتون #روزتون شاد #وپراز #یهویی های قشنگ

۲ آبان 1396
6
هـــــــای صبـــــاح الــنور #ســـلام صبح بخیر مهربون #یک روز پراز آرامش #یک دل شادو بی غصه #یک زندگی آروم #وعاشقانه #ویک دعای خیر از #ته دل! #نصیب لحظه هاتون #روزتون شاد #وپراز #یهویی های قشنگ

هـــــــای صبـــــاح الــنور #ســـلام صبح بخیر مهربون #یک روز پراز آرامش #یک دل شادو بی غصه #یک زندگی آروم #وعاشقانه #ویک دعای خیر از #ته دل! #نصیب لحظه هاتون #روزتون شاد #وپراز #یهویی های قشنگ

۸ فروردین 1396
37
#صادقانه دروغ میگویند #وعاشقانه خیانت میکنند کاش #دلها آن قدر پاک بود که #برای گفتن”دوستت دارم” #نیازی به قسم خوردن نبود 🍃🌸

#صادقانه دروغ میگویند #وعاشقانه خیانت میکنند کاش #دلها آن قدر پاک بود که #برای گفتن”دوستت دارم” #نیازی به قسم خوردن نبود 🍃🌸

۳۰ بهمن 1395
1