نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ورود_به_شام (۲ تصویر)

‍ #ورود_به_شام #عبدالرزاق_مقرم هنگامی که کاروان اسیران به #دمشق نزدیک شد #زینب علیها السلام فرستاده ای نزد #شمر فرستاد که آنان را از دری وارد کنند که تماشا کننده کمتری داشته باشد و سرها را ...

‍ #ورود_به_شام #عبدالرزاق_مقرم هنگامی که کاروان اسیران به #دمشق نزدیک شد #زینب علیها السلام فرستاده ای نزد #شمر فرستاد که آنان را از دری وارد کنند که تماشا کننده کمتری داشته باشد و سرها را از میان محملها بیرون برند تا مردم به تماشای سرها مشغول شوند [و به حریم ...

۶ آبان 1396
173
#ورود_به_شام خنده بر پاره گریبانی مان می کردند خنده بر بی سر و سامانی مان می کردند پشت دروازه ی ساعات معطل بودیم خوب آماده ی مهمانی مان می کردند از سر کوچه ی بی ...

#ورود_به_شام خنده بر پاره گریبانی مان می کردند خنده بر بی سر و سامانی مان می کردند پشت دروازه ی ساعات معطل بودیم خوب آماده ی مهمانی مان می کردند از سر کوچه ی بی عاطفه تا ویرانه سنگ را راهی پیشانی مان می کردند هر چه ما آیه و ...

۲۱ آبان 1394
7