نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وحشی_بافقی (۵۱۳ تصویر)

گـِرد آن خانـه بگـردم که در او خلـوتِ «تـوسـت»😍 #وحشی_بافقی

گـِرد آن خانـه بگـردم که در او خلـوتِ «تـوسـت»😍 #وحشی_بافقی

۲ ساعت پیش
2K
#دل نیست کبوترکه چو برخاست نشیند از گوشه بامی که پریدیم ،پریدیم. #وحشی_بافقی

#دل نیست کبوترکه چو برخاست نشیند از گوشه بامی که پریدیم ،پریدیم. #وحشی_بافقی

۲۳ ساعت پیش
2K
#دل نیست کبوترکه چو برخاست نشیند از گوشه بامی که پریدیم ،پریدیم. #وحشی_بافقی

#دل نیست کبوترکه چو برخاست نشیند از گوشه بامی که پریدیم ،پریدیم. #وحشی_بافقی

۶ روز پیش
3K
چشم غارت کرده را صعب است از دیدار دوخت هیچ عاشق را الهی هرگز این کوری مباد ... #وحشی_بافقی

چشم غارت کرده را صعب است از دیدار دوخت هیچ عاشق را الهی هرگز این کوری مباد ... #وحشی_بافقی

۶ روز پیش
3K
ای که دل بردی ز دلدارم آزارش مکن! #وحشی_بافقی :)

ای که دل بردی ز دلدارم آزارش مکن! #وحشی_بافقی :)

۷ روز پیش
3K
همخواب رقیبانی و من تاب ندارم بی‌تابم و از غصهٔ این خواب ندارم #وحشی_بافقی

همخواب رقیبانی و من تاب ندارم بی‌تابم و از غصهٔ این خواب ندارم #وحشی_بافقی

۷ روز پیش
5K
ای که یک دم فارغ از یاد رقیبان نیستی هیچ عیبی نیست ما را نیز گاهی یاد کن... #وحشی_بافقی 🌍🌱👒...

ای که یک دم فارغ از یاد رقیبان نیستی هیچ عیبی نیست ما را نیز گاهی یاد کن... #وحشی_بافقی 🌍🌱👒...

۲ هفته پیش
4K
روی در روی و نگه بر نگه و چشم به چشم حرف ما و تو چه محتاجِ زبانست امــروز ؟ #وحشی_بافقی 💕🔗...

روی در روی و نگه بر نگه و چشم به چشم حرف ما و تو چه محتاجِ زبانست امــروز ؟ #وحشی_بافقی 💕🔗...

۲ هفته پیش
5K
🌱جان می دهم بیا، بہ تقاضا چہ احتیاج...❗️ #وحشی_بافقی #ازدواج

🌱جان می دهم بیا، بہ تقاضا چہ احتیاج...❗️ #وحشی_بافقی #ازدواج

۳ هفته پیش
4K
‏وداع جان و تنم استماع رفتن توست...❗️ #وحشی_بافقی #مدل_لباس #ازدواج

‏وداع جان و تنم استماع رفتن توست...❗️ #وحشی_بافقی #مدل_لباس #ازدواج

۳ هفته پیش
5K
آنچه شرح نتوان کرد... یعنی حال من..! #وحشی_بافقی 🌺

آنچه شرح نتوان کرد... یعنی حال من..! #وحشی_بافقی 🌺

۳ هفته پیش
4K
تَرکِ ما کردی؛ برو هم‌صحبت اغیار باش.. یار ما چون نیستی؛ با هر که خواهی یار باش.. #وحشی_بافقی

تَرکِ ما کردی؛ برو هم‌صحبت اغیار باش.. یار ما چون نیستی؛ با هر که خواهی یار باش.. #وحشی_بافقی

۳ هفته پیش
4K
ای که دل بردی ز دلدارم آزارش مکن! #وحشی_بافقی :)

ای که دل بردی ز دلدارم آزارش مکن! #وحشی_بافقی :)

۳ هفته پیش
4K
ای که یک دم فارغ از یاد رقیبان نیستی هیچ عیبی نیست ما را نیز گاهی یاد کن... #وحشی_بافقی

ای که یک دم فارغ از یاد رقیبان نیستی هیچ عیبی نیست ما را نیز گاهی یاد کن... #وحشی_بافقی

۴ هفته پیش
7K
از براے تـو چنین ز.ا.ر.م و می دانی تو...!!! #وحشی_بافقی #عاشقانه

از براے تـو چنین ز.ا.ر.م و می دانی تو...!!! #وحشی_بافقی #عاشقانه

۲۵ مهر 1398
5K
اشتیاق تو مرا سوخت ڪجایی بازآ #وحشی_بافقی

اشتیاق تو مرا سوخت ڪجایی بازآ #وحشی_بافقی

۲۵ مهر 1398
5K
آنچه شرح نتوان کرد یعنی حالِ من... #وحشی_بافقی #sh

آنچه شرح نتوان کرد یعنی حالِ من... #وحشی_بافقی #sh

۲۵ مهر 1398
7K
گرد آن خانہ بگردم ‌ ‌ کہ در او خلوت توست...!!! #وحشی_بافقی #ازدواج

گرد آن خانہ بگردم ‌ ‌ کہ در او خلوت توست...!!! #وحشی_بافقی #ازدواج

۲۵ مهر 1398
6K
گرچہ ‌ مستوجبِ ‌ صدگونہ ‌ جفایی ؛ ‌ بازآ ...!!! #وحشی_بافقی #ازدواج

گرچہ ‌ مستوجبِ ‌ صدگونہ ‌ جفایی ؛ ‌ بازآ ...!!! #وحشی_بافقی #ازدواج

۲۵ مهر 1398
5K
#ای که یک دم فارغ از یاد رقیبان نیستی هیچ عیبی نیست ما را نیز گاهی یاد کن 👤 #وحشی_بافقی

#ای که یک دم فارغ از یاد رقیبان نیستی هیچ عیبی نیست ما را نیز گاهی یاد کن 👤 #وحشی_بافقی

۲۲ مهر 1398
6K