نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وایـ (۳ تصویر)

#وایـ بهـ مادرمـ قولـ دادمـ کهـ دیگهـ نزنمـ اینـ رگو💙♪ #ولیـ ایندفهـ یهـ جوریـ میزنمـ💜♪ #کهـ قرمزیهـ خونـ بگیرهـ سفیدیهـ درو💚♪ #دیگهـ مغازهـ هابهمـ تیغـ نمیدنـ❤♪ #ببینـ سرتوبایدچهـ چیزاییـ بشنومـ💛♪ #کندشدهـ تیغـ و کارمـ عجیبـ ...

#وایـ بهـ مادرمـ قولـ دادمـ کهـ دیگهـ نزنمـ اینـ رگو💙♪ #ولیـ ایندفهـ یهـ جوریـ میزنمـ💜♪ #کهـ قرمزیهـ خونـ بگیرهـ سفیدیهـ درو💚♪ #دیگهـ مغازهـ هابهمـ تیغـ نمیدنـ❤♪ #ببینـ سرتوبایدچهـ چیزاییـ بشنومـ💛♪ #کندشدهـ تیغـ و کارمـ عجیبـ گیرهـ♥♪ #دیگهـ مجبورمـ شیشه یـ عکستوبشکنمـ💖♪ #ایـــــــــــــــــــمانتمــــــــــــــــــ💜💜✌✌♪♪ #imannolove

۱ دی 1395
153
#عاشقشـ اینـ آهنگـمـ #وایـ خیلیـ خوبهـ ! ! ! اگـه از همـ جـدا باشـیمـ حــال مـن خــیلی بد میـشه نمـــیدونم میتونــی تـو بـمونی تا همــیشه #adat kardam #zahra

#عاشقشـ اینـ آهنگـمـ #وایـ خیلیـ خوبهـ ! ! ! اگـه از همـ جـدا باشـیمـ حــال مـن خــیلی بد میـشه نمـــیدونم میتونــی تـو بـمونی تا همــیشه #adat kardam #zahra

۲۹ اسفند 1394
136
#وایـ چهـ خوبهـ اینـ #پاآسـتیــل ♥

#وایـ چهـ خوبهـ اینـ #پاآسـتیــل ♥

۷ آبان 1394
33