نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

واگویه_ها (۲۶۹ تصویر)

کلی سلام و حالتون چطوره و از این صحبتا😊 #واگویه_ها

کلی سلام و حالتون چطوره و از این صحبتا😊 #واگویه_ها

۲ بهمن 1397
8K
#واگویه_ها

#واگویه_ها

۱۱ شهریور 1397
17K
در دلم سودای آزادی‌ست بر لبم مُهرِ سکوت اما مرگ این زندانی خاموش می‌رسد شاید همین فردا

در دلم سودای آزادی‌ست بر لبم مُهرِ سکوت اما مرگ این زندانی خاموش می‌رسد شاید همین فردا "حانیه‌جوادی" ‌ #واگویه_ها

۶ شهریور 1397
20K
☺ #واگویه_ها

☺ #واگویه_ها

۱۶ مرداد 1397
16K
تورا چه غم؟ که یکی در غمت به جان آید!!

تورا چه غم؟ که یکی در غمت به جان آید!! "سعدی" #واگویه_ها

۲۹ تیر 1397
18K
#واگویه_ها

#واگویه_ها

۲۶ تیر 1397
19K
😊 #واگویه_ها

😊 #واگویه_ها

۲۳ تیر 1397
19K
#واگویه_ها

#واگویه_ها

۲۱ تیر 1397
18K
هر دو سبب بغضند ای همسفر خسته .. ابری که نمی بارد شعری که نمی خوانی ...

هر دو سبب بغضند ای همسفر خسته .. ابری که نمی بارد شعری که نمی خوانی ... "شاعر: علی عدالتجو" #واگویه_ها

۲۰ تیر 1397
19K
نیکی کن و خوش باش ز آرامش وجدان ... بگذار بگویند فلانی بد دنیاست ... #واگویه_ها

نیکی کن و خوش باش ز آرامش وجدان ... بگذار بگویند فلانی بد دنیاست ... #واگویه_ها

۱۹ تیر 1397
19K
ااااا😐 اعصاب نداره! #واگویه_ها

ااااا😐 اعصاب نداره! #واگویه_ها

۵ تیر 1397
19K
#واگویه_ها

#واگویه_ها

۳ تیر 1397
18K
#واگویه_ها

#واگویه_ها

۲ تیر 1397
18K
#واگویه_ها

#واگویه_ها

۳۱ خرداد 1397
13K

"شاعر:مرجان بیگی فر" #واگویه_ها

۳۰ خرداد 1397
16K
😊 #واگویه_ها

😊 #واگویه_ها

۲۱ خرداد 1397
14K
😊 #واگویه_ها

😊 #واگویه_ها

۴ خرداد 1397
15K
#واگویه_ها

#واگویه_ها

۳۱ اردیبهشت 1397
12K
درد فراق آمد و عشق از دلم نرفت ... ای روزگارسیلی محکم تری بزن ...

درد فراق آمد و عشق از دلم نرفت ... ای روزگارسیلی محکم تری بزن ... "شاعر:سجاد سامانی" #واگویه_ها

۳۱ اردیبهشت 1397
14K
#واگویه_ها

#واگویه_ها

۲۹ اردیبهشت 1397
14K