نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

واقعی_و_هشیار (۱ تصویر)

‍زمانی که: #واقعی_و_هشیار باشی جهان هستی از تو خشنود میشود. وقتی که واقعی نباشی و در غفلت به سر ببری، جهان هستی از تو رضایت ندارد. چنین نیست که کسی باشد که از تو خشنود ...

‍زمانی که: #واقعی_و_هشیار باشی جهان هستی از تو خشنود میشود. وقتی که واقعی نباشی و در غفلت به سر ببری، جهان هستی از تو رضایت ندارد. چنین نیست که کسی باشد که از تو خشنود و یا ناخشنود باشد. طوری که جهان هستی عمل میکند #مانند_هر_قانون_طبیعی_است، مانند قانون جاذبه است. ...

۹ بهمن 1398
29K