نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

واس (۲۰ تصویر)

#واس رفیقااا👈😎

#واس رفیقااا👈😎

۳ هفته پیش
3K
😍😍😍😍😍😍😍😍😍 #واس#بهترین#عاجیم#تووو#ویس واااس#بودنش#خیلی#خیلی#خوووشحالم##امیدوارم #ک #همیشه#بااشه#وجودش#واسم#باعث#افتخاره# خیلیم#عاشقشم#و#دوسش#دارم عزیزدلم#خواهری#نفسم#عاشقانه#دوستت#دارم#وعاشقتم# بهترینا#رو#واستون#میخوام#ازخدا#واستون #خواستارم#فدات#شم 🙏 🙆 💛 💙 💙 💜 💜 💚 ❤ ❤ ❤ ❤ 💓 💕 💕 💖 💖 💞 💞 ❤ 💚 💚 💜 💜 💙 💛 ...

😍😍😍😍😍😍😍😍😍 #واس#بهترین#عاجیم#تووو#ویس واااس#بودنش#خیلی#خیلی#خوووشحالم##امیدوارم #ک #همیشه#بااشه#وجودش#واسم#باعث#افتخاره# خیلیم#عاشقشم#و#دوسش#دارم عزیزدلم#خواهری#نفسم#عاشقانه#دوستت#دارم#وعاشقتم# بهترینا#رو#واستون#میخوام#ازخدا#واستون #خواستارم#فدات#شم 🙏 🙆 💛 💙 💙 💜 💜 💚 ❤ ❤ ❤ ❤ 💓 💕 💕 💖 💖 💞 💞 ❤ 💚 💚 💜 💜 💙 💛 💛 💓 💕 💖 💖 💞 💚 ❤ ❤ 💚 💜 💙 💙 💙 💙 ...

۹ تیر 1397
11K
#فردا اولین روز ت باشگاه بدنسازی😎 💪 #واس خودم زندگی میکنم #اونا منو نخواستن نمیخوام اضافه ی کسی باشم #پ تنهایی رو انتخاب میکنم ...

#فردا اولین روز ت باشگاه بدنسازی😎 💪 #واس خودم زندگی میکنم #اونا منو نخواستن نمیخوام اضافه ی کسی باشم #پ تنهایی رو انتخاب میکنم ...

۹ تیر 1397
6K
#من#واس#کسی#مهم#نیسم...

#من#واس#کسی#مهم#نیسم...

۱۵ مهر 1396
8K
You're always important for me,Even when someone else is important for you :)🙁❤️ تو #هَمیشِہ واسِہ مَڹ مُهمے حَتے وَقتے یِکے دیگِہ #واسَت مُهمِہ :(😞💙

You're always important for me,Even when someone else is important for you :)🙁❤️ تو #هَمیشِہ واسِہ مَڹ مُهمے حَتے وَقتے یِکے دیگِہ #واسَت مُهمِہ :(😞💙

۸ بهمن 1395
4K
#کَســی #کـِـه #دیگــِــه #چــیزی #رو #واسِـــه #اَز #دَســْتْ #دادَن #نَـــدارِه #دلــیلــی #هَــمْ #واســِه #زِنْدِه #بــودَنْ #نَـدارِه :)

#کَســی #کـِـه #دیگــِــه #چــیزی #رو #واسِـــه #اَز #دَســْتْ #دادَن #نَـــدارِه #دلــیلــی #هَــمْ #واســِه #زِنْدِه #بــودَنْ #نَـدارِه :)

۷ دی 1394
3K
#کَســی #کـِـه #دیگــِــه #چــیزی #رو #واسِـــه #اَز #دَســْتْ #دادَن #نَـــدارِه #دلــیلــی #هَــمْ #واســِه #زِنْدِه #بــودَنْ #نَـدارِه

#کَســی #کـِـه #دیگــِــه #چــیزی #رو #واسِـــه #اَز #دَســْتْ #دادَن #نَـــدارِه #دلــیلــی #هَــمْ #واســِه #زِنْدِه #بــودَنْ #نَـدارِه

۴ دی 1394
3K
#هـَر دومـون بِهـزاد ڳـوش مےدیـ?ـم #وَلـے بِهـزاد شُمـا پَڪـ?ـسِـہ #واسِـھ مـا لِیـ❤ـٹـو #پَ حـاجـے مـا ڪـُجـا و شُمـا ڪـُجـا خـودِٹـو بـہ مـا نَچَسبـ✖ـوڹ

#هـَر دومـون بِهـزاد ڳـوش مےدیـ?ـم #وَلـے بِهـزاد شُمـا پَڪـ?ـسِـہ #واسِـھ مـا لِیـ❤ـٹـو #پَ حـاجـے مـا ڪـُجـا و شُمـا ڪـُجـا خـودِٹـو بـہ مـا نَچَسبـ✖ـوڹ

۲۰ آبان 1394
2K
#هـَر دومـون بِهـزاد ڳـوش مےدیـ?ـم #وَلـے بِهـزاد شُمـا پَڪـ?ـسِـہ #واسِـھ مـا لِیــٹـو #پَ حـاجـے مـا ڪـُجـا و شُمـا ڪـُجـا خـودِٹـو بـہ مـا نَچَسبـ✖ـوڹ

#هـَر دومـون بِهـزاد ڳـوش مےدیـ?ـم #وَلـے بِهـزاد شُمـا پَڪـ?ـسِـہ #واسِـھ مـا لِیــٹـو #پَ حـاجـے مـا ڪـُجـا و شُمـا ڪـُجـا خـودِٹـو بـہ مـا نَچَسبـ✖ـوڹ

۱۲ آبان 1394
1K
#هـَر دومـون بِهـزاد ڳـوش مےدیـ?ـم #وَلـے بِهـزاد شُمـا پَڪـ?ـسِـہ #واسِـھ مـا لِیـ❤ـٹـو #پَ حـاجـے مـا ڪـُجـا و شُمـا ڪـُجـا خـودِٹـو بـہ مـا نَچَسبـ✖ـوڹ

#هـَر دومـون بِهـزاد ڳـوش مےدیـ?ـم #وَلـے بِهـزاد شُمـا پَڪـ?ـسِـہ #واسِـھ مـا لِیـ❤ـٹـو #پَ حـاجـے مـا ڪـُجـا و شُمـا ڪـُجـا خـودِٹـو بـہ مـا نَچَسبـ✖ـوڹ

۲۴ مهر 1394
1K
#هـَر دومـون بِهـزاد ڳـوش مےدیـ?ـم #وَلـے بِهـزاد شُمـا پَڪـ?ـسِـہ #واسِـھ مـا لِیـ❤ـٹـو #پَ حـاجـے مـا ڪـُجـا و شُمـا ڪـُجـا خـودِٹـو بـہ مـا نَچَسبـ✖ـوڹ:))))

#هـَر دومـون بِهـزاد ڳـوش مےدیـ?ـم #وَلـے بِهـزاد شُمـا پَڪـ?ـسِـہ #واسِـھ مـا لِیـ❤ـٹـو #پَ حـاجـے مـا ڪـُجـا و شُمـا ڪـُجـا خـودِٹـو بـہ مـا نَچَسبـ✖ـوڹ:))))

۱۰ مهر 1394
1K
#رِِفـــیــــق!❥ #تـــا وََقــــْتــــی دُوس پسر نداره...❥ #رِِفــــیـــقـــه ❥ #واسِه این جُملِه شاه رَگَمو میدَمْ ❥

#رِِفـــیــــق!❥ #تـــا وََقــــْتــــی دُوس پسر نداره...❥ #رِِفــــیـــقـــه ❥ #واسِه این جُملِه شاه رَگَمو میدَمْ ❥

۱۲ شهریور 1394
2K
#رِِفـــیــــق!❥ #تـــا وََقــــْتــــی دُوس پسر نداره...❥ #رِِفــــیـــقـــه ❥ #واسِه این جُملِه شاه رَگَمو میدَمْ ❥ #واقعیت #حقیقت_تلخ

#رِِفـــیــــق!❥ #تـــا وََقــــْتــــی دُوس پسر نداره...❥ #رِِفــــیـــقـــه ❥ #واسِه این جُملِه شاه رَگَمو میدَمْ ❥ #واقعیت #حقیقت_تلخ

۹ شهریور 1394
3K
#رِِفـــیــــق!❥ #تـــا وََقــــْتــــی دُوس پسر نداره...❥ #رِِفــــیـــقـــه ❥ #واسِه این جُملِه شاه رَگَمو میدَمْ ❥

#رِِفـــیــــق!❥ #تـــا وََقــــْتــــی دُوس پسر نداره...❥ #رِِفــــیـــقـــه ❥ #واسِه این جُملِه شاه رَگَمو میدَمْ ❥

۶ شهریور 1394
2K
#هـَر دومـون بِهـزاد ڳـوش مےدیـم #وَلـے بِهـزاد شُمـا پَڪــسِـہ #واسِـھ مـا لِیــٹـو #پَ حـاجـے مـا ڪـُجـا و شُمـا ڪـُجـا خـودِٹـو بـہ مـا نَچَسبــوڹ #leito

#هـَر دومـون بِهـزاد ڳـوش مےدیـم #وَلـے بِهـزاد شُمـا پَڪــسِـہ #واسِـھ مـا لِیــٹـو #پَ حـاجـے مـا ڪـُجـا و شُمـا ڪـُجـا خـودِٹـو بـہ مـا نَچَسبــوڹ #leito

۳ شهریور 1394
1K
#رِِفـــیــــق!❥ #تـــا وََقــــْتــــی دُوس پسر نداره...❥ #رِِفــــیـــقـــه ❥ #واسِه این جُملِه شاه رَگَمو میدَمْ ❥ #bff #دخترونه

#رِِفـــیــــق!❥ #تـــا وََقــــْتــــی دُوس پسر نداره...❥ #رِِفــــیـــقـــه ❥ #واسِه این جُملِه شاه رَگَمو میدَمْ ❥ #bff #دخترونه

۲۹ مرداد 1394
3K
#رِِفـــیــــق!❥ #تـــا وََقــــْتــــی دُوس پسر نداره...❥ #رِِفــــیـــقـــه ❥ #واسِه این جُملِه شاه رَگَمو میدَمْ ❥

#رِِفـــیــــق!❥ #تـــا وََقــــْتــــی دُوس پسر نداره...❥ #رِِفــــیـــقـــه ❥ #واسِه این جُملِه شاه رَگَمو میدَمْ ❥

۲۲ مرداد 1394
2K
اونْـــی کِــــه #سَــــرِ شُمـــ☜ــــا داد زَد #واسِـــه بــودَن با مــــا #خــــودِشـــو دار زَد هــــــــه

اونْـــی کِــــه #سَــــرِ شُمـــ☜ــــا داد زَد #واسِـــه بــودَن با مــــا #خــــودِشـــو دار زَد هــــــــه

۲۶ آذر 1393
2K
اونْـــی کِــــه #سَــــرِ شُمـــــــا داد زَد #واسِـــه بــودَن با مــــا #خــــودِشـــو دار زَد هــــــــه

اونْـــی کِــــه #سَــــرِ شُمـــــــا داد زَد #واسِـــه بــودَن با مــــا #خــــودِشـــو دار زَد هــــــــه

۱۸ آذر 1393
1K
تــو هَـــم مثـل مَن #مُجرمــی تــو این #دادگــاه جـِنایی ، فَــقَـط خَفــِه شــو و نَگــو خواســتار #دِفــاعـــی ،،، #سـاکِت !!! بِــشیـن یــِهـ گـوشه تـا #واسَـت بِــگـم از #جُــرمِت از #مــادر کِ نداره یــِهـ لــُقمه تــو ...

تــو هَـــم مثـل مَن #مُجرمــی تــو این #دادگــاه جـِنایی ، فَــقَـط خَفــِه شــو و نَگــو خواســتار #دِفــاعـــی ،،، #سـاکِت !!! بِــشیـن یــِهـ گـوشه تـا #واسَـت بِــگـم از #جُــرمِت از #مــادر کِ نداره یــِهـ لــُقمه تــو #سُــفرهــ ،، ! چــون کِ ، مَـــرد #مُــتادِش داره اعتــیاد #شَــدید ! #رَیــیس ، بــِهتَره ...

۲۰ فروردین 1393
2K