نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

واجب_الانتشار (۴ تصویر)

✅ بسیار مهم/ #واجب_الانتشار ◀ ️ ظاهرا جنگ الکترونیک آمریکا علیه پدافند هوایی کشور و معرفی یک هواپیمای مسافربری به عنوان یک موشک کروز به سیستم راداری ایران، نقش اساسی را در هدف قرار دادن ...

✅ بسیار مهم/ #واجب_الانتشار ◀ ️ ظاهرا جنگ الکترونیک آمریکا علیه پدافند هوایی کشور و معرفی یک هواپیمای مسافربری به عنوان یک موشک کروز به سیستم راداری ایران، نقش اساسی را در هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی داشته است! باید منتظر ماند تا این خبر به صورت رسمی تأیید شود..

۲۴ دی 1398
9K
آمریکا عامل هدف قرار گرفتن هواپیمای اکراینی #واجب_الانتشار بیانیه آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران: با قاطعیت اعلام می‌شود که سانحه‌ی رخ داده به دلیل اعمال عملیات فریب برسیستم فرماندهی و کنترل سامانه پدافند موشکی ...

آمریکا عامل هدف قرار گرفتن هواپیمای اکراینی #واجب_الانتشار بیانیه آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران: با قاطعیت اعلام می‌شود که سانحه‌ی رخ داده به دلیل اعمال عملیات فریب برسیستم فرماندهی و کنترل سامانه پدافند موشکی ایران واقع شده و نقش خطال انسانی در آن منتفی است.

۲۳ دی 1398
7K
بسیار مهم/ #واجب_الانتشار ظاهرا جنگ الکترونیک آمریکا علیه پدافند هوایی کشور و معرفی یک هواپیمای مسافربری به عنوان یک موشک کروز به سیستم راداری ایران، نقش اساسی را در هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی داشته ...

بسیار مهم/ #واجب_الانتشار ظاهرا جنگ الکترونیک آمریکا علیه پدافند هوایی کشور و معرفی یک هواپیمای مسافربری به عنوان یک موشک کروز به سیستم راداری ایران، نقش اساسی را در هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی داشته است! باید منتظر ماند تا این خبر به صورت رسمی تأیید شود..

۲۳ دی 1398
5K
✅ بسیار مهم/ #واجب_الانتشار ◀ ️ ظاهرا جنگ الکترونیک آمریکا علیه پدافند هوایی کشور و معرفی یک هواپیمای مسافربری به عنوان یک موشک کروز به سیستم راداری ایران، نقش اساسی را در هدف قرار دادن ...

✅ بسیار مهم/ #واجب_الانتشار ◀ ️ ظاهرا جنگ الکترونیک آمریکا علیه پدافند هوایی کشور و معرفی یک هواپیمای مسافربری به عنوان یک موشک کروز به سیستم راداری ایران، نقش اساسی را در هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی داشته است! باید منتظر ماند تا این خبر به صورت رسمی تأیید شود..

۲۳ دی 1398
5K