نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هیچ_غلطی (۳ تصویر)

لطفا با #دقت مطالعه شود! 🔴 می گویند که مملکت #مملکت_آخوندهاست! : 🔺اما من به #تاریخ دویست ساله ی سرزمینم فکر می کنم... ▪من به #آقا_محمد_خان_قاجار فکر می کنم که برای قدرت چه بر سر ...

لطفا با #دقت مطالعه شود! 🔴 می گویند که مملکت #مملکت_آخوندهاست! : 🔺اما من به #تاریخ دویست ساله ی سرزمینم فکر می کنم... ▪من به #آقا_محمد_خان_قاجار فکر می کنم که برای قدرت چه بر سر مردممان آورد. مردهایی که #کور کرد و #زن هایی که... اما این #آخوند؛ #چهل سال ...

۲۲ خرداد 1398
133K
امام خمینی: آمریکا #هیچ_غلطی نمی تواند بکند روحانی: نمی‌توانیم مقابل این قدرت های بزرگ بایستیم آن هم با #شعارهایی_که_توخالی است #تحریف_57

امام خمینی: آمریکا #هیچ_غلطی نمی تواند بکند روحانی: نمی‌توانیم مقابل این قدرت های بزرگ بایستیم آن هم با #شعارهایی_که_توخالی است #تحریف_57

۱۴ بهمن 1395
1K
امام خمینی: آمریکا #هیچ_غلطی نمی تواند بکند روحانی: نمی‌توانیم مقابل این قدرت های بزرگ بایستیم آن هم با #شعارهایی_که_توخالی است

امام خمینی: آمریکا #هیچ_غلطی نمی تواند بکند روحانی: نمی‌توانیم مقابل این قدرت های بزرگ بایستیم آن هم با #شعارهایی_که_توخالی است

۱۳ بهمن 1395
2K