نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هیچ_دردی (۱ تصویر)

از #ملامت_کردن_خویش بکاهید. اگر کاری انجام داده اید که به نظرتان #درست نبوده ، می توانید برگردید و آن را #اصلاح کنید ، ملامت کردن خودتان #هیچ_دردی را #دوا نمی کند، بلکه #دردی_بر_دردها می افزایـد ...

از #ملامت_کردن_خویش بکاهید. اگر کاری انجام داده اید که به نظرتان #درست نبوده ، می توانید برگردید و آن را #اصلاح کنید ، ملامت کردن خودتان #هیچ_دردی را #دوا نمی کند، بلکه #دردی_بر_دردها می افزایـد و #پژمرده_تان مـی سازد و #شادابیتان را از شما می گیرد. منبع : #کتاب_می_خواهید_زیبا_و_جوان_بمانید .نشر ...

۲۰ مهر 1396
13K