نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هیچ‌چیز‌ارزان‌نیست (۱ تصویر)

‌هیچ حیوانی به حیوانی نمی‌دارد روا آنچه این نامردُمان با جان انسان می‌کنند.. #زمانی‌شده‌است‌که‌به‌غیر‌از‌انسان #هیچ‌چیز‌ارزان‌نیست.. #تسلیت ایران من، تسلیت.. ️روز تلخ ایران 😢 ️بعد از ۳ روز معلوم شد هواپیمای اوکراینی را ایران زده است. ...

‌هیچ حیوانی به حیوانی نمی‌دارد روا آنچه این نامردُمان با جان انسان می‌کنند.. #زمانی‌شده‌است‌که‌به‌غیر‌از‌انسان #هیچ‌چیز‌ارزان‌نیست.. #تسلیت ایران من، تسلیت.. ️روز تلخ ایران 😢 ️بعد از ۳ روز معلوم شد هواپیمای اوکراینی را ایران زده است. 😢 چرا کسی استعفا نمی‌دهد؟ 😢 دیگر چه اتفاقی در این کشور باید بیفتد که ...

۲۱ دی 1398
22K