نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هیـ‌هات_مِنــّا_الذل (۱ تصویر)

محرم در جبـ‌هه‌ها رزمندگان حسینے در عزادارے ســید الأحـــرار پرچم #هیـ‌هات_مِنــّا_الذلة برمے‌افراشتند و آن درس آزادگے ڪہ از #مکتب_حسین آموختند همان رمز پیروزے‌شان در میدان نبرد بود #خاکیان_خدایی #محرم #ashura

محرم در جبـ‌هه‌ها رزمندگان حسینے در عزادارے ســید الأحـــرار پرچم #هیـ‌هات_مِنــّا_الذلة برمے‌افراشتند و آن درس آزادگے ڪہ از #مکتب_حسین آموختند همان رمز پیروزے‌شان در میدان نبرد بود #خاکیان_خدایی #محرم #ashura

۲۳ شهریور 1398
5K