نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هکلر_اند_کخ (۳ تصویر)

سلاح CETME Mod3 ساخت اسپانیا اقتباس از اسلحه #ژ3 #هکلر_اند_کخ کالیبر 7.62 #ناتو #7.62×51 خشاب 20 تیری طول 1026 طول لوله 450 میلیمتر نرخ آتش 550-600 دور وزن 4.4 کیلو

سلاح CETME Mod3 ساخت اسپانیا اقتباس از اسلحه #ژ3 #هکلر_اند_کخ کالیبر 7.62 #ناتو #7.62×51 خشاب 20 تیری طول 1026 طول لوله 450 میلیمتر نرخ آتش 550-600 دور وزن 4.4 کیلو

۲۳ خرداد 1397
4K
#تپانچه #هکلر_اند_کخ مدل P7m8 کالیبر 9 #پارابلوم مهمات 9×19 خشاب 8 تیری چاقوی QTRMSTR مدل QSE-14 با تیغه 5.8 سانتیمتری با وزن 130 گرم

#تپانچه #هکلر_اند_کخ مدل P7m8 کالیبر 9 #پارابلوم مهمات 9×19 خشاب 8 تیری چاقوی QTRMSTR مدل QSE-14 با تیغه 5.8 سانتیمتری با وزن 130 گرم

۱۳ خرداد 1397
5K
سلاح G-41 محصول #هکلر_اند_کخ کالیبر 5.56 #ناتو مهمات مصرفی 5.56×45 خشاب 30 تیری وزن 4.1 کیلو طول 997 میلیمتر طول لوله 450 میلیمتر

سلاح G-41 محصول #هکلر_اند_کخ کالیبر 5.56 #ناتو مهمات مصرفی 5.56×45 خشاب 30 تیری وزن 4.1 کیلو طول 997 میلیمتر طول لوله 450 میلیمتر

۲۷ اردیبهشت 1397
4K