نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هوشنگ_ابتهاج (۲۷۴ تصویر)

خمار این شب ساغر شکسته چند کشی بیا که ما ره میخانهٔ سحر دانیم .. #هوشنگ_ابتهاج

خمار این شب ساغر شکسته چند کشی بیا که ما ره میخانهٔ سحر دانیم .. #هوشنگ_ابتهاج

۵۴ دقیقه پیش
1K
عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد ای خواجه درد هست و لیکن طبیب نیست .. #هوشنگ_ابتهاج #شخصی

عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد ای خواجه درد هست و لیکن طبیب نیست .. #هوشنگ_ابتهاج #شخصی

۱۷ ساعت پیش
5K
طرب میانه‌ی خوش نیست با منش چه کنم؟ خوشا غم تو که با ما کنار می‌آید .. #هوشنگ_ابتهاج

طرب میانه‌ی خوش نیست با منش چه کنم؟ خوشا غم تو که با ما کنار می‌آید .. #هوشنگ_ابتهاج

۱ روز پیش
9K
آدم ها تا حد مردن ... از خود خسته ات می کنند... ترکت نمی کنند ... اما مجبورت می کنند ترکشان کنی... آنگاه تو می شوی بنده ی سرتا پا خطا کار... #هوشنگ_ابتهاج

آدم ها تا حد مردن ... از خود خسته ات می کنند... ترکت نمی کنند ... اما مجبورت می کنند ترکشان کنی... آنگاه تو می شوی بنده ی سرتا پا خطا کار... #هوشنگ_ابتهاج

۱ روز پیش
3K
هوا بد است تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه‌ تو را که با هزار سال بارش شبانه‌روز هم دل تو وا نمی‌شود #هوشنگ_ابتهاج

هوا بد است تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه‌ تو را که با هزار سال بارش شبانه‌روز هم دل تو وا نمی‌شود #هوشنگ_ابتهاج

۲ روز پیش
5K
بسترم صدف خالی یک تنهایی است و تو چون مروارید گردن آویز کسان دیگری... #هوشنگ_ابتهاج

بسترم صدف خالی یک تنهایی است و تو چون مروارید گردن آویز کسان دیگری... #هوشنگ_ابتهاج

۲ روز پیش
4K
خلوت خاطر ما را به شکایت مشکن که من از وی شدم ای دل به خیالی خرسند #هوشنگ_ابتهاج

خلوت خاطر ما را به شکایت مشکن که من از وی شدم ای دل به خیالی خرسند #هوشنگ_ابتهاج

۴ روز پیش
3K
چرا پنهان کنم؟! عشق است و پیداست در این آشفته اندوه نگاهم .. #هوشنگ_ابتهاج

چرا پنهان کنم؟! عشق است و پیداست در این آشفته اندوه نگاهم .. #هوشنگ_ابتهاج

۵ روز پیش
10K
چه غم دارد ز خاموشی درون شعله پروردم که صد خورشید آتش برده از خاکستر سردم به بادم دادی و شادی ، بیا ای شب تماشا کن که دشت آسمان دریای آتش گشته از گردم ...

چه غم دارد ز خاموشی درون شعله پروردم که صد خورشید آتش برده از خاکستر سردم به بادم دادی و شادی ، بیا ای شب تماشا کن که دشت آسمان دریای آتش گشته از گردم #هوشنگ_ابتهاج

۵ روز پیش
5K
چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی .. #هوشنگ_ابتهاج https://t.me/iiheartt

چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی .. #هوشنگ_ابتهاج https://t.me/iiheartt

۵ روز پیش
3K
خانه دل تنگِ غروبی خفه بود مثل ِامروز که تنگ است دلم... #هوشنگ_ابتهاج

خانه دل تنگِ غروبی خفه بود مثل ِامروز که تنگ است دلم... #هوشنگ_ابتهاج

۶ روز پیش
4K
خوشا به بخت بلندم؛ که در کنار منی... #هوشنگ_ابتهاج t.me/a_time_of_joy

خوشا به بخت بلندم؛ که در کنار منی... #هوشنگ_ابتهاج t.me/a_time_of_joy

۶ روز پیش
6K
نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان سوی تو می‌دوند هان! ای تو همیشه در میان در چمن تو می‌چرد آهوی دشت آسمان گرد سر تو می‌پرد باز سپید کهکشان هر چه به گرد خویشتن ...

نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان سوی تو می‌دوند هان! ای تو همیشه در میان در چمن تو می‌چرد آهوی دشت آسمان گرد سر تو می‌پرد باز سپید کهکشان هر چه به گرد خویشتن می‌نگرم در این چمن آینه ضمیر من جز تو نمی‌دهد نشان ای گل بوستان سرا ...

۱ هفته پیش
12K
رفتم و زحمت بیگانگی از کوی تو بردم .... #هوشنگ_ابتهاج

رفتم و زحمت بیگانگی از کوی تو بردم .... #هوشنگ_ابتهاج

۱ هفته پیش
6K
دل به امید مرهمی کز تو به خسته ای رسد ناله به کوه می برد، شکوه به ماه می کند #هوشنگ_ابتهاج

دل به امید مرهمی کز تو به خسته ای رسد ناله به کوه می برد، شکوه به ماه می کند #هوشنگ_ابتهاج

۱ هفته پیش
7K
دلی که در دو جهان جز تو هیچ یارش نیست گرش تو یار نباشی جهان به کارش نیست .. #هوشنگ_ابتهاج

دلی که در دو جهان جز تو هیچ یارش نیست گرش تو یار نباشی جهان به کارش نیست .. #هوشنگ_ابتهاج

۱ هفته پیش
4K
بُود آیا که ز دیوانه ی خود یاد کند آن که زنجیر به پایِ دل شیدا زد و رفت #هوشنگ_ابتهاج

بُود آیا که ز دیوانه ی خود یاد کند آن که زنجیر به پایِ دل شیدا زد و رفت #هوشنگ_ابتهاج

۱ هفته پیش
8K
دلا بسوز و به جان برفروز آتش عشق کزین چراغ تو دودی به چشم کس نرود... #هوشنگ_ابتهاج

دلا بسوز و به جان برفروز آتش عشق کزین چراغ تو دودی به چشم کس نرود... #هوشنگ_ابتهاج

۱ هفته پیش
4K
دستم نمی رسد که در #آغوش گیرمت ای ماه با که دست در آغوش می کنی در #ساغر تو چیست که با جرعه ی نخست هشیار و مست را همه مدهوش می کنی #هوشنگ_ابتهاج

دستم نمی رسد که در #آغوش گیرمت ای ماه با که دست در آغوش می کنی در #ساغر تو چیست که با جرعه ی نخست هشیار و مست را همه مدهوش می کنی #هوشنگ_ابتهاج

۱ هفته پیش
10K
ز عشقت بند بندِ این دلِ دیوانه می لرزد خرابم می کنی اما خرابی با تو می ارزد ... #هوشنگ_ابتهاج

ز عشقت بند بندِ این دلِ دیوانه می لرزد خرابم می کنی اما خرابی با تو می ارزد ... #هوشنگ_ابتهاج

۱ هفته پیش
7K