نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هوشنگ_ابتهاج (۵۱۰ تصویر)

ای عشق همه بهانه از توست ... #هوشنگ_ابتهاج

ای عشق همه بهانه از توست ... #هوشنگ_ابتهاج

۶ ساعت پیش
1K
ای عشق همه بهانه از توست ... #هوشنگ_ابتهاج

ای عشق همه بهانه از توست ... #هوشنگ_ابتهاج

۱۴ ساعت پیش
2K
چه خارها که ز حسرت شکست در دل ریشم چو دیدمت که چو گل سر به سینه ی دگرانی ... #هوشنگ_ابتهاج شبتــون بی غم

چه خارها که ز حسرت شکست در دل ریشم چو دیدمت که چو گل سر به سینه ی دگرانی ... #هوشنگ_ابتهاج شبتــون بی غم

۱ روز پیش
5K
خواب ، می آیٖــد و در چــشــم نــمی یابد راه یک طرف اشک رَهش بسته و یک سوی خیال😔 #هوشنگ_ابتهاج نیمه شبتـون بی غمـ✌️🌹

خواب ، می آیٖــد و در چــشــم نــمی یابد راه یک طرف اشک رَهش بسته و یک سوی خیال😔 #هوشنگ_ابتهاج نیمه شبتـون بی غمـ✌️🌹

۲ روز پیش
5K
ارغوان! شاخه‌یِ هم خونِ جدا مانده‌یِ من، آسمانِ تو چه رنگ است امشب؟! #هوشنگ_ابتهاج🌹🌹

ارغوان! شاخه‌یِ هم خونِ جدا مانده‌یِ من، آسمانِ تو چه رنگ است امشب؟! #هوشنگ_ابتهاج🌹🌹

۲ روز پیش
3K
آن قَدر از خواهشِ دل سوختم تا چنین بی خواهشی آموختم ... #هوشنگ_ابتهاج

آن قَدر از خواهشِ دل سوختم تا چنین بی خواهشی آموختم ... #هوشنگ_ابتهاج

۳ روز پیش
4K
‌ زِ عشقت بند بندِ این دل دیوانه می لرزد ...! خرابم می کنی اما ...! خرابی با تو می ارزد... #هوشنگ_ابتهاج

‌ زِ عشقت بند بندِ این دل دیوانه می لرزد ...! خرابم می کنی اما ...! خرابی با تو می ارزد... #هوشنگ_ابتهاج

۴ روز پیش
148
هزار بار گذشتی به ناز و هیچ نگفتی که چونی ای به سر راه انتظار کشیده! #هوشنگ_ابتهاج

هزار بار گذشتی به ناز و هیچ نگفتی که چونی ای به سر راه انتظار کشیده! #هوشنگ_ابتهاج

۴ روز پیش
10K
ای گل بوستان سرا از پس پرده ها درآ بوی تو می‌کشد مرا وقت سحر به بوستان ... #هوشنگ_ابتهاج صبحتــون دلنـــواز

ای گل بوستان سرا از پس پرده ها درآ بوی تو می‌کشد مرا وقت سحر به بوستان ... #هوشنگ_ابتهاج صبحتــون دلنـــواز

۴ روز پیش
6K
ای عشق تو ما را به کجا می‌کشی ای عشق جز مِحنت‌و‌غم نیستی اما خوشی ای عشق #هوشنگ_ابتهاج

ای عشق تو ما را به کجا می‌کشی ای عشق جز مِحنت‌و‌غم نیستی اما خوشی ای عشق #هوشنگ_ابتهاج

۵ روز پیش
4K
شب فرو می افتاد... به درون آمدم و پنجره ها را بستم باد با شاخه در آویخته بود. من در این خانه، تنها،تنها، غم عالم به دلم ریخته بود... #هوشنگ_ابتهاج

شب فرو می افتاد... به درون آمدم و پنجره ها را بستم باد با شاخه در آویخته بود. من در این خانه، تنها،تنها، غم عالم به دلم ریخته بود... #هوشنگ_ابتهاج

۵ روز پیش
7K
ساز هم با نفس گرم تو آوازی داشت بی تو دیگر سر ساز و دل آوازم نیست #هوشنگ_ابتهاج

ساز هم با نفس گرم تو آوازی داشت بی تو دیگر سر ساز و دل آوازم نیست #هوشنگ_ابتهاج

۵ روز پیش
7K
عشق شادی‌ست عشق آزادی‌ست عشق آغاز آدمیزادی‌ست عشق آتش به سینه داشتن است دم همت بر او گماشتن است. #هوشنگ_ابتهاج

عشق شادی‌ست عشق آزادی‌ست عشق آغاز آدمیزادی‌ست عشق آتش به سینه داشتن است دم همت بر او گماشتن است. #هوشنگ_ابتهاج

۶ روز پیش
4K
درین سرای بی کسی، کسی به در نمی زند به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند #هوشنگ_ابتهاج

درین سرای بی کسی، کسی به در نمی زند به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند #هوشنگ_ابتهاج

۷ روز پیش
8K
تو کوته دستی‌ام میخواستی ورنه منِ مسکین به راه عشق اگر از پا در افتادم به سر رفتم ... #هوشنگ_ابتهاج

تو کوته دستی‌ام میخواستی ورنه منِ مسکین به راه عشق اگر از پا در افتادم به سر رفتم ... #هوشنگ_ابتهاج

۷ روز پیش
5K
خوشا غم تو.... که با ما کنار می‌‌آید.... #هوشنگ_ابتهاج

خوشا غم تو.... که با ما کنار می‌‌آید.... #هوشنگ_ابتهاج

۷ روز پیش
3K
🍃 من در پی خویشم ، به تو بر می خورم اما آن سان شده ام گم که به من دسترسی نیست #هوشنگ_ابتهاج ‎‌‌

🍃 من در پی خویشم ، به تو بر می خورم اما آن سان شده ام گم که به من دسترسی نیست #هوشنگ_ابتهاج ‎‌‌

۷ روز پیش
4K
عمریست تا از جان و دل ای جان و دل! میخوانمت تو نیز خواهان منی میدانمت، میدانمت گفتی اگر دانی مرا آیی و بستانی مرا ای هیچگاه ناکجا گو کی؟ کجا بستانمت؟ #هوشنگ_ابتهاج

عمریست تا از جان و دل ای جان و دل! میخوانمت تو نیز خواهان منی میدانمت، میدانمت گفتی اگر دانی مرا آیی و بستانی مرا ای هیچگاه ناکجا گو کی؟ کجا بستانمت؟ #هوشنگ_ابتهاج

۱ هفته پیش
6K
بسترم #صدف خالی یک تنهاییست و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری!... #هوشنگ_ابتهاج

بسترم #صدف خالی یک تنهاییست و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری!... #هوشنگ_ابتهاج

۱ هفته پیش
5K
بیچاره دل که غارت عشقش به باد داد ... #هوشنگ_ابتهاج

بیچاره دل که غارت عشقش به باد داد ... #هوشنگ_ابتهاج

۱ هفته پیش
9K