نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هوایش (۲ تصویر)

#اگر کسی را دوست داری، #هوایش را داشته باش #اما اگر برای پر کردن تنهایی خود، #او را میخواهی! #هوایی اش نکن ..! #شاید دیگر #به هیچ هوایی غیر تو عادت نکند ..

#اگر کسی را دوست داری، #هوایش را داشته باش #اما اگر برای پر کردن تنهایی خود، #او را میخواهی! #هوایی اش نکن ..! #شاید دیگر #به هیچ هوایی غیر تو عادت نکند ..

۴ آبان 1397
70
حالـــــم گرفته ازاین

حالـــــم گرفته ازاین "#دنیایے "کـــــه "#آدم هایـــــش" همچـــــون"#هوایش" ناپایدارند..... گـــــاه آنـــــقدر "#پـــاک" که باورت نمی شود.... گاه آنــــــــقدر "#بےمعرفت" کـــــه نفست میگیـــــردi

۲۰ آذر 1394
34