نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هنیئالک_یاشهید (۲ تصویر)

#شهید_آتش_نشان تو رفتے توی آتیشے کہ پشتش خــدا چشـم انتظارت ایستـــاده همہ امروز فهمیدن کہ این شهر یہ لشڪر قهرمـان از دست داده #هنیئالک_یاشهید #شبتون_شهدایی

#شهید_آتش_نشان تو رفتے توی آتیشے کہ پشتش خــدا چشـم انتظارت ایستـــاده همہ امروز فهمیدن کہ این شهر یہ لشڪر قهرمـان از دست داده #هنیئالک_یاشهید #شبتون_شهدایی

۸ بهمن 1395
2K
#شهیدآوینی شرط ورود در جمع شهدا اخلاص است و اگر این شرط را دارے، چہ تفاوتی مے ڪند ڪہ نامت چیست و شغلت #آتشنشان_وبسیجی #شهیدحسین_سلطانی #هنیئالک_یاشهید

#شهیدآوینی شرط ورود در جمع شهدا اخلاص است و اگر این شرط را دارے، چہ تفاوتی مے ڪند ڪہ نامت چیست و شغلت #آتشنشان_وبسیجی #شهیدحسین_سلطانی #هنیئالک_یاشهید

۷ بهمن 1395
2K