نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

همیز (۴ تصویر)

✅ عالم غیب (۱۱): 📌 برخلاف شیاطین، ملائکه به انسان الهام مثبت می کنند و بشارت می دهند. 📌 قرآن می فرماید آنهایی که به آخرت ایمان ندارند می گویند ملائکه دختر هستند در حالی ...

✅ عالم غیب (۱۱): 📌 برخلاف شیاطین، ملائکه به انسان الهام مثبت می کنند و بشارت می دهند. 📌 قرآن می فرماید آنهایی که به آخرت ایمان ندارند می گویند ملائکه دختر هستند در حالی که هیچ علمی در این باره ندارند. اینها کسانی هستند که فقط دنیا را می ...

۲۵ مرداد 1396
6K
✅ عالم غیب (۴): ⭕ خداوند عالِم غِیب و شُهود است. عالم شُهود یعنی محسوسات؛ همان هایی که با حواس پنجگانه درک می شود. 🔴 کسانی که روح لطیفی دارند می توانند برزخ انسان ها ...

✅ عالم غیب (۴): ⭕ خداوند عالِم غِیب و شُهود است. عالم شُهود یعنی محسوسات؛ همان هایی که با حواس پنجگانه درک می شود. 🔴 کسانی که روح لطیفی دارند می توانند برزخ انسان ها (ماورای حس پنجگانه) را ببینند که در چه وضعیتی قرار دارند. ⭕ سخن های ناروا ...

۲۵ مرداد 1396
6K
✅ عالم غیب (۱): 🔸 در ابتدای قرآن در سوره بقره خداوند می فرماید: الذَینَ یُومِنونَ بِالغَیب / کسانی که به غیب ایمان دارند. منظور متقین است‌. 🔹 منظور قرآن از غیب امثال مولکول ها ...

✅ عالم غیب (۱): 🔸 در ابتدای قرآن در سوره بقره خداوند می فرماید: الذَینَ یُومِنونَ بِالغَیب / کسانی که به غیب ایمان دارند. منظور متقین است‌. 🔹 منظور قرآن از غیب امثال مولکول ها و یا ستاره های دور و امثال اینها نیست! چون این اجسام با وسایل خاصی ...

۲۵ مرداد 1396
4K
💟 تعامل با مادر شوهر: 🔸 دو آیه در قرآن داریم که درباره ارتباط با مادر شوهر صدق می کند. اول سوره مائده آیه ۲: {تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم ...

💟 تعامل با مادر شوهر: 🔸 دو آیه در قرآن داریم که درباره ارتباط با مادر شوهر صدق می کند. اول سوره مائده آیه ۲: {تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان} با هم بر نیکی و تقوا همکاری کنید و با هم بر گناه ...

۲۶ تیر 1396
8K