نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

همچو (۶ تصویر)

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #همچو بَرگی عاشق،مَست وُ رَقصان در باد میرسانم به تو خود را در این فصل خزان... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #همچو بَرگی عاشق،مَست وُ رَقصان در باد میرسانم به تو خود را در این فصل خزان... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ مهر 1398
9K
#همچو گل سرخ برو دست دست همچو میی خلق ز تو مست مست ای که تو نزدیکتر از دم به من دم نزنم پیش تو جز پست پست #مولانای_جان 🌹

#همچو گل سرخ برو دست دست همچو میی خلق ز تو مست مست ای که تو نزدیکتر از دم به من دم نزنم پیش تو جز پست پست #مولانای_جان 🌹

۱۲ بهمن 1397
3K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #همچو عشقیم،درون دل هر سودایی لیک چون عشق ز وهم همه بیرون باشیم... #مولانای_جان 🌹

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #همچو عشقیم،درون دل هر سودایی لیک چون عشق ز وهم همه بیرون باشیم... #مولانای_جان 🌹

۵ دی 1397
2K
#همچو انار خون دل از خویش میخوریم 🌹

#همچو انار خون دل از خویش میخوریم 🌹

۱۳ آذر 1397
4K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: 🍁🍂🍁🍂#همچو کوهی که درونش نم دریا دارد🍂🍁🍂🍁 در دلم درد زیاد است ولی جا دارد اشک دارد به تن هر مژه ام می لغزد پلک بر هم بزنم سیل تماشا دارد🍂🍁🍂🍁

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: 🍁🍂🍁🍂#همچو کوهی که درونش نم دریا دارد🍂🍁🍂🍁 در دلم درد زیاد است ولی جا دارد اشک دارد به تن هر مژه ام می لغزد پلک بر هم بزنم سیل تماشا دارد🍂🍁🍂🍁

۱۱ مهر 1397
5K
جز دعا ڪار دگر نیست مرا شب و روزت همہ شاد #دلت-از-غم-آزاد همہ ایام بہ ڪام و تو پیوستہ سرافراز و ز هر غصہ برون #همچو گنجشڪ بہ هر بام و درخت بنشینے خندان و ...

جز دعا ڪار دگر نیست مرا شب و روزت همہ شاد #دلت-از-غم-آزاد همہ ایام بہ ڪام و تو پیوستہ سرافراز و ز هر غصہ برون #همچو گنجشڪ بہ هر بام و درخت بنشینے خندان و سبڪبال‌تر از برگ درخت #در هوا رقص ڪنان #مشق پرواز ڪنے سوے سپیدار بلند و ...

۱۲ تیر 1395
3K