نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

همه_او (۳ تصویر)

#همه_او #پارت_سوم(آخر) به نام عشق... به راستی که در زندگی تنها یک راز وجود دارد. رازی که همه به دنبالش هستند؛ غافل از آنکه همه ی عالم فریادش می زنند. شاید گوش هایمان عیب کرده، ...

#همه_او #پارت_سوم(آخر) به نام عشق... به راستی که در زندگی تنها یک راز وجود دارد. رازی که همه به دنبالش هستند؛ غافل از آنکه همه ی عالم فریادش می زنند. شاید گوش هایمان عیب کرده، نمی دانم! شاید هم پنجره های دوجداره یمان برای خفه کردن صدای عالم همیشه بسته ...

۴ هفته پیش
10K
#همه_او #پارت_دوم به نام عشق... چه قدر آغوشش مزه می دهد وقتی پژواک زمزمه ای را که در زمین می کنی، از آسمان می شنوی! گفتم: کاش همه مثل تو بودند؛ آن وقت هیچ گاه ...

#همه_او #پارت_دوم به نام عشق... چه قدر آغوشش مزه می دهد وقتی پژواک زمزمه ای را که در زمین می کنی، از آسمان می شنوی! گفتم: کاش همه مثل تو بودند؛ آن وقت هیچ گاه احساس تنهایی نمی کردم. گفت: احساس تنهایی نکن. همه ای در کار نیست! گفتم: پس ...

۲۴ دی 1398
13K
#همه_او #پارت_اول به نام عشق... این قدر نزدیک بود که صدای نفس هایم را به راحتی می شنید. با صدایی که در جانم رخنه می کرد پرسید: راستی ماهی ها می دانند که در آب ...

#همه_او #پارت_اول به نام عشق... این قدر نزدیک بود که صدای نفس هایم را به راحتی می شنید. با صدایی که در جانم رخنه می کرد پرسید: راستی ماهی ها می دانند که در آب زندگی می کنند؟ سرم را به علامت نادانی تکان دادم و بعد پرسیدم: ماهی ها ...

۱۳ دی 1398
8K