نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

همه (۱۶۹۴ تصویر)

حاشیه ها را بگزار برای بعد، مستقیم سر اصل مطلب میروم : 💕 «تولدت مبارک بهترینم»💕 @Asal2481 قشنگ ترین اتفاق اذرم! ❤ مهربون ترین اجی دنیا! ❤ عزیز دل نسیم! ❤ نفس اجی! ❤ برات ...

حاشیه ها را بگزار برای بعد، مستقیم سر اصل مطلب میروم : 💕 «تولدت مبارک بهترینم»💕 @Asal2481 قشنگ ترین اتفاق اذرم! ❤ مهربون ترین اجی دنیا! ❤ عزیز دل نسیم! ❤ نفس اجی! ❤ برات بهترین ها رو ارزو دارم👯 💕 👯 🎈 🎆🎈 🎆 🎈 🎂 🎈 🎆 🎈 ...

۴ روز پیش
6K
#همه#چیز#درست#شدنیه#جز#ذات#خراب

#همه#چیز#درست#شدنیه#جز#ذات#خراب

۵ روز پیش
2K
#زندگی‌یعنی😊 #ببوسی‌دست‌مادر ‌را.فقط😊 🌷 #سلام‌ای‌دلیل‌زندگی🌷 #ای‌خوشبوترین‌رایحه‌ی‌دنیا🍃 #سلام‌براسطوره‌ی‌زندگی‌کوچکم‌ک‌دردستان‌توست... #برتنهادلیل‌روشنایی‌دلم و #صدای‌تک‌تک‌ضربان‌قلبم❤ شاید اگر تمام.نویسندگان‌چیره‌دست‌دنیا جمع بشوند و بخواهند از تو #۱جمله بگویند ، #نتوانند..📚 و اگر تمام.نقاشان‌و‌طراحان‌ماهرجهان بخواهند #چشمان‌تو را بکشند ، #نتوانند...🍒 #و‌منِ‌حقیر، چه.بگویم‌در‌وصف‌تو؟😊 چه ...

#زندگی‌یعنی😊 #ببوسی‌دست‌مادر ‌را.فقط😊 🌷 #سلام‌ای‌دلیل‌زندگی🌷 #ای‌خوشبوترین‌رایحه‌ی‌دنیا🍃 #سلام‌براسطوره‌ی‌زندگی‌کوچکم‌ک‌دردستان‌توست... #برتنهادلیل‌روشنایی‌دلم و #صدای‌تک‌تک‌ضربان‌قلبم❤ شاید اگر تمام.نویسندگان‌چیره‌دست‌دنیا جمع بشوند و بخواهند از تو #۱جمله بگویند ، #نتوانند..📚 و اگر تمام.نقاشان‌و‌طراحان‌ماهرجهان بخواهند #چشمان‌تو را بکشند ، #نتوانند...🍒 #و‌منِ‌حقیر، چه.بگویم‌در‌وصف‌تو؟😊 چه بگویم از #صدای‌نفس‌هایت؟😍 #توچگونه‌شدی‌تمامِ‌من؟ #چگونه‌شدی‌عزیزدل‌این‌بی‌سروپا؟😊 اسطوره ی من💙 #کاش_میدانستم_تو_به_پاس_کدام_کار_نیکو_برای_خدایی؟ چه کسی فکر میکرد ک تو ...

۷ روز پیش
12K
کاش یه بارون بیاد یه دل سیر بباره #همه این حسای بدو بشوره ببره

کاش یه بارون بیاد یه دل سیر بباره #همه این حسای بدو بشوره ببره

۱ هفته پیش
21K
. #تمام شـدم! #برو ولی به #همه بگو برای به #دست #آوردنت #کوه نکندم #جان کندم ... #مریم_تقوی

. #تمام شـدم! #برو ولی به #همه بگو برای به #دست #آوردنت #کوه نکندم #جان کندم ... #مریم_تقوی

۱ هفته پیش
6K
#همه اش ببرامن اوووووففف😁

#همه اش ببرامن اوووووففف😁

۱ هفته پیش
8K
#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تموم میشه؛

#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تموم میشه؛"زنده یادحسین پناهی"

۲ هفته پیش
10K
#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تموم میشه؛

#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تموم میشه؛"زنده یادحسین پناهی"

۲ هفته پیش
4K
#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تموم میشه؛

#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تموم میشه؛"زنده یادحسین پناهی"

۲ هفته پیش
8K
#مادر #اسوه #ازخودگذشتگی و#فداکاری#مادرم #بابت #همه #خوبیهایت #ممنونم

#مادر #اسوه #ازخودگذشتگی و#فداکاری#مادرم #بابت #همه #خوبیهایت #ممنونم

۲ هفته پیش
7K
#مادر #اسوه #ازخودگذشتگی و#فداکاری#مادرم #بابت #همه #خوبیهایت #ممنونم

#مادر #اسوه #ازخودگذشتگی و#فداکاری#مادرم #بابت #همه #خوبیهایت #ممنونم

۲ هفته پیش
7K
#همه اش واسه من اوووووفففف😁🙈

#همه اش واسه من اوووووفففف😁🙈

۳ هفته پیش
12K
۳ هفته پیش
149K
۳ هفته پیش
133K
۳ هفته پیش
113K
۳ هفته پیش
110K
#به‌کمال‌عجز‌گفتم🍃 #که‌به‌لب‌رسیده‌جانم🌷 #زِغرور‌ ناز.گفتی که.مگر هنوز.هستی؟😊❤💔 #باران که می‌بارد،🌧 زمین.پر می‌شود از عطر.حضور.تو،❤ و #خیالت بار دیگر به سرم میزند.🍃 زیبا.نیست!؟😊 پاییز.باشد،🍁 باران.بی‌امان ببارد🌧 و #تو❤را ببینم که آنسوی #خیابان در انتظارم ایستاده‌ای!؟😍 #همه‌جا‌می‌توان‌بوی‌تو‌را احساس.کرد!😊🍃 ...

#به‌کمال‌عجز‌گفتم🍃 #که‌به‌لب‌رسیده‌جانم🌷 #زِغرور‌ ناز.گفتی که.مگر هنوز.هستی؟😊❤💔 #باران که می‌بارد،🌧 زمین.پر می‌شود از عطر.حضور.تو،❤ و #خیالت بار دیگر به سرم میزند.🍃 زیبا.نیست!؟😊 پاییز.باشد،🍁 باران.بی‌امان ببارد🌧 و #تو❤را ببینم که آنسوی #خیابان در انتظارم ایستاده‌ای!؟😍 #همه‌جا‌می‌توان‌بوی‌تو‌را احساس.کرد!😊🍃 حتی.خیابانی که هرگز.قدم.نزده‌ایم...🍁☔ #مهران_رمضانیان⚘ #پ_ن_جان: 😍🌻 اوج.دلتنگی فقط اونجا که وحشی.بافقی میگه:🌷 گر.چه مستوجبِ.صد گونه.جفایی، ...

۳ هفته پیش
14K
۳ هفته پیش
114K
۳ هفته پیش
113K
۳ هفته پیش
99K