نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

همسفرانه (۵۹ تصویر)

#همسفرانه🌹 ⇦میشود غش کنم ⇦ضعفـــ😥 کنم ⇦جـــ💚ـــان بدهم ⇩جــ✨ـان بشوے ⇩دلـ♥️ــ بشوے ⇩یــــار شوے ♡حضرت یــ☺️ـــار #مےشود؟😍😘

#همسفرانه🌹 ⇦میشود غش کنم ⇦ضعفـــ😥 کنم ⇦جـــ💚ـــان بدهم ⇩جــ✨ـان بشوے ⇩دلـ♥️ــ بشوے ⇩یــــار شوے ♡حضرت یــ☺️ـــار #مےشود؟😍😘

۳۰ آبان 1398
513
▪️🍃 #همسفرانه دوست داشتن ت ••|😍ُ تنها برنامه ایست که قلبِ من می تواند اجرا کند••|💚 درست مثل یک ربات بی چون و چرا و بی اندازه

▪️🍃 #همسفرانه دوست داشتن ت ••|😍ُ تنها برنامه ایست که قلبِ من می تواند اجرا کند••|💚 درست مثل یک ربات بی چون و چرا و بی اندازه "دوستت دارم ••|☺

۱ مهر 1398
219
#همسفرانه

#همسفرانه

۲۸ شهریور 1398
80
💍 #همسفرانه عشق زیباست ولےعشـ💞ـقِ حسین بن علے در دلم منزلت و لذتِ دیگر دارد... دست در دست سیه پوش،به هیئـ🍃ـت برویم تا بدانند حسین(ع) این همه لشکـ🙂ـر دارد #هیئت‌دونفره

💍 #همسفرانه عشق زیباست ولےعشـ💞ـقِ حسین بن علے در دلم منزلت و لذتِ دیگر دارد... دست در دست سیه پوش،به هیئـ🍃ـت برویم تا بدانند حسین(ع) این همه لشکـ🙂ـر دارد #هیئت‌دونفره

۲۱ شهریور 1398
42
#همسفرانه دوباره صبـ|🌤|ـح میشـــود و دوستــ|💞| داشـتــنـت میجـ|🌱|ـوشـــد در مـن کمـی زودتــر بیـ|🚶|ـا نگـ|✋|ـذار امـروز هم ســ|🌺|ــر بـرود این حســ|🍀| در مــن #فهیمه_دربان✍ #روزتون_حیدرے🌼🍃 بھ وقت ـعاشقے😉•°❤

#همسفرانه دوباره صبـ|🌤|ـح میشـــود و دوستــ|💞| داشـتــنـت میجـ|🌱|ـوشـــد در مـن کمـی زودتــر بیـ|🚶|ـا نگـ|✋|ـذار امـروز هم ســ|🌺|ــر بـرود این حســ|🍀| در مــن #فهیمه_دربان✍ #روزتون_حیدرے🌼🍃 بھ وقت ـعاشقے😉•°❤

۹ شهریور 1398
228
#همسفرانه چقدر زندگۍ قشنگ مۍشود...|🌸🍃 وقتۍ ڪسۍ را...|🎈 داشتہ باشۍ...|😍 ڪہ پا به پاۍ تو...|😉 دیوانگۍ ڪند...|😜 #اللهم‌_الرزقنا‌_زوجاً_صالحاً🙌 بھ وقت ـعاشقے😉👇

#همسفرانه چقدر زندگۍ قشنگ مۍشود...|🌸🍃 وقتۍ ڪسۍ را...|🎈 داشتہ باشۍ...|😍 ڪہ پا به پاۍ تو...|😉 دیوانگۍ ڪند...|😜 #اللهم‌_الرزقنا‌_زوجاً_صالحاً🙌 بھ وقت ـعاشقے😉👇

۹ شهریور 1398
56
#همسفرانه چگونه سیــر شود چشمم از تماشایت •{😍}• که جاودانه ترین لحظه ی تماشایی •{💓}•

#همسفرانه چگونه سیــر شود چشمم از تماشایت •{😍}• که جاودانه ترین لحظه ی تماشایی •{💓}•

۲۵ مرداد 1398
31
❣عشـــق یعنـے:❣ من میخوام بہ خدا برسم😍 ولے تنهایے نمیتونم☹️ بہ کمک 💕ت💕 احتیاج دارم☺️ با یہ بال کہ نمیشہ پرواز کرد میشہ...🙃؟ #ازدواج #همسفرانه #عشق

❣عشـــق یعنـے:❣ من میخوام بہ خدا برسم😍 ولے تنهایے نمیتونم☹️ بہ کمک 💕ت💕 احتیاج دارم☺️ با یہ بال کہ نمیشہ پرواز کرد میشہ...🙃؟ #ازدواج #همسفرانه #عشق

۲۲ مرداد 1398
144
تصدقت شوم؛ الهے قربانت بروم، در این مدت ڪه مبتلاے به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوّت قلبم گردیدم متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است. عزیزم امیدوارم خداوند ...

تصدقت شوم؛ الهے قربانت بروم، در این مدت ڪه مبتلاے به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوّت قلبم گردیدم متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است. عزیزم امیدوارم خداوند شما را بسلامت و خوش در پناه خودش حفظ ڪند. [حالِ] من با هر شدتی ...

۲۰ خرداد 1398
142
#همسفرانه •°🚶°• یڪ لحظہ تـو رفتے •°🏠°• به ســربـــام و بـیـــایے •°💚°• از

#همسفرانه •°🚶°• یڪ لحظہ تـو رفتے •°🏠°• به ســربـــام و بـیـــایے •°💚°• از "دفـــتــــر رهـــبــــــر" •°🌙°• خـبـــر آمـد رمـضـــــان اسـت

۱۸ اردیبهشت 1398
36
#همسفرانه کنارقدمهای من تا بهشت توهم عاشقِ همدلی میشوی😍 ️برای دلت میشوم فاطمه برای دل من علی میشوی؟ ❤ ️ #عاشقانه_نظامی #عشق_نظامی #پلیس ⛱ @roye_khate_asheghi⛄

#همسفرانه کنارقدمهای من تا بهشت توهم عاشقِ همدلی میشوی😍 ️برای دلت میشوم فاطمه برای دل من علی میشوی؟ ❤ ️ #عاشقانه_نظامی #عشق_نظامی #پلیس ⛱ @roye_khate_asheghi⛄

۶ دی 1397
72
#همسفرانه حس خوبیــه⇦﴿😌﴾ وقتے⇦﴿☝️﴾ یڪے بهت میگه اے⇦﴿🙋﴾ ڪاش زودتــر میشناختمتــ⇦﴿‌😍﴾ #مگه‌داریــم‌هیجانے‌ترازین‌حرف😉 ‌‌

#همسفرانه حس خوبیــه⇦﴿😌﴾ وقتے⇦﴿☝️﴾ یڪے بهت میگه اے⇦﴿🙋﴾ ڪاش زودتــر میشناختمتــ⇦﴿‌😍﴾ #مگه‌داریــم‌هیجانے‌ترازین‌حرف😉 ‌‌

۸ مهر 1397
107
#همسفرانه 😫•]من خسته شدم 💚•]دلے رها میخواهم 📚•]نه جزوه و نه 📝•]تست و دعا میخواهم ☹️•]هـے عـیـب نـڪن 📋•]رتــبـه کنکورم را 🐣•]انـدازه رتـبـه ام 😍•]تـو را مـیـخـواهم #مدیونے‌فڪرکنے‌رتبم‌ڪم‌شده😬

#همسفرانه 😫•]من خسته شدم 💚•]دلے رها میخواهم 📚•]نه جزوه و نه 📝•]تست و دعا میخواهم ☹️•]هـے عـیـب نـڪن 📋•]رتــبـه کنکورم را 🐣•]انـدازه رتـبـه ام 😍•]تـو را مـیـخـواهم #مدیونے‌فڪرکنے‌رتبم‌ڪم‌شده😬

۱۲ مرداد 1397
29
•••دُنیآےمـَنـ(🌏) •••ڪوچڪ استــ(👌) •••فقـط یِڪ¹ تــــــــو(💚) •••در آݩ جــآ مــــــےشـَود(😘) #انت‌دنیاے😍 #همسفرانه (•🍯•) @asheghaneh_halal

•••دُنیآےمـَنـ(🌏) •••ڪوچڪ استــ(👌) •••فقـط یِڪ¹ تــــــــو(💚) •••در آݩ جــآ مــــــےشـَود(😘) #انت‌دنیاے😍 #همسفرانه (•🍯•) @asheghaneh_halal

۹ مرداد 1397
40
#همسفرانه از وصلِ تـو گـر نیست نصیبمـ •°عجبے•° نیست هم ظلمت و هم نـور به یڪ جـا نتوانْـٓــ دید..

#همسفرانه از وصلِ تـو گـر نیست نصیبمـ •°عجبے•° نیست هم ظلمت و هم نـور به یڪ جـا نتوانْـٓــ دید..

۶ مرداد 1397
22
#همسفرانه جان دلم❤️ مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بد قلق و لجباز باشی مهم این است که من بلدم تمام این معادلات را بهم بزنم من همانم که میتوانم از تو مهربان ...

#همسفرانه جان دلم❤️ مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بد قلق و لجباز باشی مهم این است که من بلدم تمام این معادلات را بهم بزنم من همانم که میتوانم از تو مهربان ترین مرد بسازم!

۶ تیر 1397
103
#همسفرانه هر چیــزے|🍃 سر جایشـ زیبــاستـــــ|👌 مثل تُو|😍 در قلبـــِـ|♥️ مــــــــن... #ژلوفــن_منے😅😍 •🍒

#همسفرانه هر چیــزے|🍃 سر جایشـ زیبــاستـــــ|👌 مثل تُو|😍 در قلبـــِـ|♥️ مــــــــن... #ژلوفــن_منے😅😍 •🍒

۱ خرداد 1397
26
#همسفرانه بهترین👌 قسمت یڪ زن🌺 چه تواند باشد؟! شوهرش #سیـدے💚 از نسل #علـــے ع❣ باشد و بس✋...

#همسفرانه بهترین👌 قسمت یڪ زن🌺 چه تواند باشد؟! شوهرش #سیـدے💚 از نسل #علـــے ع❣ باشد و بس✋...

۱۰ اردیبهشت 1397
36
#همسفرانه || رسیدے پیام بده📲 تمام شعرهاے جهــان ڪه نباید قافیـ🎼ـھ داشته باشند😌 || #علی‌آبائی✍🏻 #آرامش‌قلبــــم💚 پ.ن:برای دل شما جوونا👴😜

#همسفرانه || رسیدے پیام بده📲 تمام شعرهاے جهــان ڪه نباید قافیـ🎼ـھ داشته باشند😌 || #علی‌آبائی✍🏻 #آرامش‌قلبــــم💚 پ.ن:برای دل شما جوونا👴😜

۳ اردیبهشت 1397
22
#همسفرانه در هر قنوتم🙏🏻 ✨رَبَنا آتِنا✨ که میخواندم😇 خدا گواه است😌☝️🏻 ✨فِی دُنیا حَسَنه✨ ام تـ💚ـو بودی #عشق_پاک_نصیب_قلبتون :)

#همسفرانه در هر قنوتم🙏🏻 ✨رَبَنا آتِنا✨ که میخواندم😇 خدا گواه است😌☝️🏻 ✨فِی دُنیا حَسَنه✨ ام تـ💚ـو بودی #عشق_پاک_نصیب_قلبتون :)

۲۶ بهمن 1396
27