نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هلیکوپتر_نجات_لطفن (۱ تصویر)

دیروز ظهر تفنگ رو گذاشتم روی شقیقه ی مشغله ها و بنگ! و زنگ زدم به مادرم و گفتم برای ناهار منتظرم باش. وقتی رسیدم خونه تا در رو باز کردم دلم خواست عطر سیب ...

دیروز ظهر تفنگ رو گذاشتم روی شقیقه ی مشغله ها و بنگ! و زنگ زدم به مادرم و گفتم برای ناهار منتظرم باش. وقتی رسیدم خونه تا در رو باز کردم دلم خواست عطر سیب زمینی های که توی فضا پیچیده بود رو بغل کنم! دیر رسیدم طبق معمول اما ...

۹ تیر 1398
140