نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هلالی_جغتایی (۷۱ تصویر)

هست آرزوی کشتن آن تند خو مرا گر او نکشت می‌کشد این آرزو مرا #هلالی_جغتایی

هست آرزوی کشتن آن تند خو مرا گر او نکشت می‌کشد این آرزو مرا #هلالی_جغتایی

۱ هفته پیش
6K
ترک یاری ڪرد و من همچنان یارم تو را، دشمنِ جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را #هلالی_جغتایی

ترک یاری ڪرد و من همچنان یارم تو را، دشمنِ جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را #هلالی_جغتایی

۳ هفته پیش
4K
‌‌ دوشینه کجا رفتی و مهمان که بودی ؟ دل بی تو به جان بود تو جانان که بودی؟ این غصه مرا کشت که غمخوار که گشتی؟ وین درد مرا سوخت که درمان که بودی؟ ...

‌‌ دوشینه کجا رفتی و مهمان که بودی ؟ دل بی تو به جان بود تو جانان که بودی؟ این غصه مرا کشت که غمخوار که گشتی؟ وین درد مرا سوخت که درمان که بودی؟ با خالِ سیه، مردمِ چشمِ که شدی باز؟ با روی چو مه، شمع شبستان که ...

۴ هفته پیش
4K
خلقی همه با هم سخن از وصل‌تو گویند من بیڪسم، افسانهٔ هجران به که گویم؟ #هلالی_جغتایی ‌‌‌

خلقی همه با هم سخن از وصل‌تو گویند من بیڪسم، افسانهٔ هجران به که گویم؟ #هلالی_جغتایی ‌‌‌

۴ هفته پیش
7K
ای طبیب دل بیمار، بگو، بهر خدا کان جگر خسته، که بیمار تو باشد چه کند؟ #هلالی_جغتایی

ای طبیب دل بیمار، بگو، بهر خدا کان جگر خسته، که بیمار تو باشد چه کند؟ #هلالی_جغتایی

۴ هفته پیش
4K
غارتِ دل سهل باشد، غارتِ جان کرد و رفت ...! #هلالی_جغتایی

غارتِ دل سهل باشد، غارتِ جان کرد و رفت ...! #هلالی_جغتایی

۲۴ تیر 1397
4K
در هر گذر که باشی، نتوان گذشتن از تو آری، چو جانی و کس از جان گذر ندارد #هلالی_جغتایی (:

در هر گذر که باشی، نتوان گذشتن از تو آری، چو جانی و کس از جان گذر ندارد #هلالی_جغتایی (:

۲۳ تیر 1397
3K
دل خون شد از امید و نشد یار یارِ من #هلالی_جغتایی

دل خون شد از امید و نشد یار یارِ من #هلالی_جغتایی

۱۸ تیر 1397
4K
گوینـد طبیبـٰان ڪه بگـو درد ِ خـود، امّـٰا دَردی‌ ڪه گذشته‌ست ز ِ درمـٰان به ڪه گویَـم؟ #هلالی_جغتایی

گوینـد طبیبـٰان ڪه بگـو درد ِ خـود، امّـٰا دَردی‌ ڪه گذشته‌ست ز ِ درمـٰان به ڪه گویَـم؟ #هلالی_جغتایی

۱۶ تیر 1397
5K
ای که می‌پرسی ز من کان ماه را منزل کجاست؟ منزل او در دل ا‌ست، اما ندانم دل کجاست... #هلالی_جغتایی

ای که می‌پرسی ز من کان ماه را منزل کجاست؟ منزل او در دل ا‌ست، اما ندانم دل کجاست... #هلالی_جغتایی

۱۲ تیر 1397
2K
کاشکی! خاک حریم حرمت می بودم می خرامیدی و من در قدمت می بودم بی غم عشق تو صد حیف ز عمری که گذشت! پیش ازین، کاش! گرفتار غمت می بودم گر بپرسیدن من لطف ...

کاشکی! خاک حریم حرمت می بودم می خرامیدی و من در قدمت می بودم بی غم عشق تو صد حیف ز عمری که گذشت! پیش ازین، کاش! گرفتار غمت می بودم گر بپرسیدن من لطف نمی فرمودی هم چنان کشته تیغ دو دمت می بودم گر بسر رشته مقصود رسیدی ...

۱۱ تیر 1397
5K
آن نه شبنم بود ریزان، وقت صبح، از روی گل گل ز شرمت ریخت بر خاک آبروی خویش را مرده‌ام، عیسی‌دمی خواهم، که یابم زندگی همره باد صبا بفرست بوی خویش را #هلالی_جغتایی ♥️🍃 ‌

آن نه شبنم بود ریزان، وقت صبح، از روی گل گل ز شرمت ریخت بر خاک آبروی خویش را مرده‌ام، عیسی‌دمی خواهم، که یابم زندگی همره باد صبا بفرست بوی خویش را #هلالی_جغتایی ♥️🍃 ‌

۶ تیر 1397
4K
هست فردا عید و هر کس ماهِ نو دارد هوس عید ما رویِ #تو و ماهِ نو ، اَبروی تو بس ! #هلالی_جغتایی

هست فردا عید و هر کس ماهِ نو دارد هوس عید ما رویِ #تو و ماهِ نو ، اَبروی تو بس ! #هلالی_جغتایی

۲۵ خرداد 1397
19K
من گرفتار و تو در بند

من گرفتار و تو در بند "رضای "دگران ؛ من ز درد تو "هلاک " و تو دوای دگران..! #هلالی_جغتایی 🌿 🌾 🌿 🍂

۲۱ خرداد 1397
4K
مگر جانی؟ که هرگه آمدی ناگه برون رفتی مگر عُمری؟ که هرگه میروی دیگر نمی‌آیی ... #هلالی_جغتایی عصـــرتون بهــارے

مگر جانی؟ که هرگه آمدی ناگه برون رفتی مگر عُمری؟ که هرگه میروی دیگر نمی‌آیی ... #هلالی_جغتایی عصـــرتون بهــارے

۱۲ خرداد 1397
5K
وه! که رفت آن شوخ و بر ما کرد بیداد از فراق از فراق او به فریادیم، فریاد از فــــــــــــــــــراق! #هلالی_جغتایی

وه! که رفت آن شوخ و بر ما کرد بیداد از فراق از فراق او به فریادیم، فریاد از فــــــــــــــــــراق! #هلالی_جغتایی

۱۰ خرداد 1397
4K
اگر به لطف بخوانی وگر به جور برانی تو پادشاهی و ما بنده توایم، تو دانی تو را، اگرچه نیاز کسی قبول نیفتد من از جهان به تو نازم که نازنین جهانی به هر کسی ...

اگر به لطف بخوانی وگر به جور برانی تو پادشاهی و ما بنده توایم، تو دانی تو را، اگرچه نیاز کسی قبول نیفتد من از جهان به تو نازم که نازنین جهانی به هر کسی که نشستی مرا به خاک نشاندی دگر به کس منشین، تا بر آتشم ننشانی #هلالی_جغتایی

۷ خرداد 1397
6K
‌گفتی که هرکس یڪ نظربیند مرا #جان می‌دهد #من هم به جان در خدمتم، گر یڪ نظر بینم #تو را #هلالی_جغتایی

‌گفتی که هرکس یڪ نظربیند مرا #جان می‌دهد #من هم به جان در خدمتم، گر یڪ نظر بینم #تو را #هلالی_جغتایی

۲۶ اردیبهشت 1397
10K
مگر جانی که هر گه آمدی، ناگه برون رفتی؟ مگر عُمری که هر گه می‌روی، دیگر نمی‌آیی؟... #هلالی_جغتایی 🌹

مگر جانی که هر گه آمدی، ناگه برون رفتی؟ مگر عُمری که هر گه می‌روی، دیگر نمی‌آیی؟... #هلالی_جغتایی 🌹

۲۴ اردیبهشت 1397
8K
ای همچو پری از من دیوانه رمیده صد بار مرا دیده و گویی که ندیده دریاب که ماتم زده ی روز فراقت هم چهره خراشیده و هم جامه دریده... #هلالی_جغتایی

ای همچو پری از من دیوانه رمیده صد بار مرا دیده و گویی که ندیده دریاب که ماتم زده ی روز فراقت هم چهره خراشیده و هم جامه دریده... #هلالی_جغتایی

۱۹ اردیبهشت 1397
8K