نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هلالی_جغتایی (۵۵ تصویر)

‌گفتی که هرکس یڪ نظربیند مرا #جان می‌دهد #من هم به جان در خدمتم، گر یڪ نظر بینم #تو را #هلالی_جغتایی

‌گفتی که هرکس یڪ نظربیند مرا #جان می‌دهد #من هم به جان در خدمتم، گر یڪ نظر بینم #تو را #هلالی_جغتایی

۱ هفته پیش
8K
مگر جانی که هر گه آمدی، ناگه برون رفتی؟ مگر عُمری که هر گه می‌روی، دیگر نمی‌آیی؟... #هلالی_جغتایی 🌹

مگر جانی که هر گه آمدی، ناگه برون رفتی؟ مگر عُمری که هر گه می‌روی، دیگر نمی‌آیی؟... #هلالی_جغتایی 🌹

۱ هفته پیش
7K
ای همچو پری از من دیوانه رمیده صد بار مرا دیده و گویی که ندیده دریاب که ماتم زده ی روز فراقت هم چهره خراشیده و هم جامه دریده... #هلالی_جغتایی

ای همچو پری از من دیوانه رمیده صد بار مرا دیده و گویی که ندیده دریاب که ماتم زده ی روز فراقت هم چهره خراشیده و هم جامه دریده... #هلالی_جغتایی

۲ هفته پیش
7K
صد بار آیم سوی تو ، تا آشنا گردی به من هر بار از بار دگر بیگانه تر بینم تو را #هلالی_جغتایی

صد بار آیم سوی تو ، تا آشنا گردی به من هر بار از بار دگر بیگانه تر بینم تو را #هلالی_جغتایی

۴ هفته پیش
4K
آنکه در زلف پریشانش دل ما جمع بود جمع ما را هم چو زلف خود پریشان کرد و رفت رفتی و دل بردی و جان من از غم سوختی باز گرد آخر، که چندین ظلم ...

آنکه در زلف پریشانش دل ما جمع بود جمع ما را هم چو زلف خود پریشان کرد و رفت رفتی و دل بردی و جان من از غم سوختی باز گرد آخر، که چندین ظلم نتوان کرد و رفت #هلالی_جغتایی

۳۱ فروردین 1397
5K
بنشین که تو ♥️ را نیست کسی، یار تر از من...! #هلالی_جغتایی

بنشین که تو ♥️ را نیست کسی، یار تر از من...! #هلالی_جغتایی

۶ فروردین 1397
5K
عاشقانت همه نامیّ و نشانی دارند آنکه در عشق ِتو بی نام و نشان است، منم #هلالی_جغتایی

عاشقانت همه نامیّ و نشانی دارند آنکه در عشق ِتو بی نام و نشان است، منم #هلالی_جغتایی

۱۵ اسفند 1396
5K
بی تو هر روز مرا ماهی و هر شب سالی‌ست شب چنین، روز چنان، آه! چه مشکل حالی‌ست! هرگزت نیست بر احوال غریبان رحمی ما غریبیم و تو بی‌رحم، غریب احوالی‌ست! #هلالی_جغتایی

بی تو هر روز مرا ماهی و هر شب سالی‌ست شب چنین، روز چنان، آه! چه مشکل حالی‌ست! هرگزت نیست بر احوال غریبان رحمی ما غریبیم و تو بی‌رحم، غریب احوالی‌ست! #هلالی_جغتایی

۲۴ بهمن 1396
7K
گفتی که مرا یارِ وفادار بسی هست هستند ، ولی نیست وفادارتر از مــن #هلالی_جغتایی
عکس بلند

گفتی که مرا یارِ وفادار بسی هست هستند ، ولی نیست وفادارتر از مــن #هلالی_جغتایی

۲۳ بهمن 1396
8K
من نوح روزگارم از گریه غرق توفان ... کو همدمی که گویم دردِ هزارساله ! #هلالی_جغتایی ️

من نوح روزگارم از گریه غرق توفان ... کو همدمی که گویم دردِ هزارساله ! #هلالی_جغتایی ️

۲۰ بهمن 1396
6K
در دلِ بی‌خبران جز غم عالم، غم نیست در غمِ عشقِ تو ما را خبر از عالم نیست! ■ #هلالی_جغتایی

در دلِ بی‌خبران جز غم عالم، غم نیست در غمِ عشقِ تو ما را خبر از عالم نیست! ■ #هلالی_جغتایی

۴ بهمن 1396
5K
در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع #حافظ

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع #حافظ

۲۶ دی 1396
8K
ای که میپرسی زمن کان ماه را منزل کجاست منزل او در دل است، اما ندانم دل کجاست #هلالی_جغتایی

ای که میپرسی زمن کان ماه را منزل کجاست منزل او در دل است، اما ندانم دل کجاست #هلالی_جغتایی

۲۶ دی 1396
7K
دگــــر یا رب غــم هجران چه می‌خواهـد زِ مـا اِمشب #هلالی_جغتایی

دگــــر یا رب غــم هجران چه می‌خواهـد زِ مـا اِمشب #هلالی_جغتایی

۱۲ دی 1396
6K
ای که می پرسی ز من -کان ماه را منزل کجاست؟ منزل او در دل است، -اما ندانم دل کجاست #هلالی_جغتایی

ای که می پرسی ز من -کان ماه را منزل کجاست؟ منزل او در دل است، -اما ندانم دل کجاست #هلالی_جغتایی

۲۸ آذر 1396
8K
بهرِ دردِ دل ما، از #تو دوایی نرسید سعی بسیار نمودیم، ✌️به جایی نرسید... #هلالی_جغتایی

بهرِ دردِ دل ما، از #تو دوایی نرسید سعی بسیار نمودیم، ✌️به جایی نرسید... #هلالی_جغتایی

۱۵ آذر 1396
5K
هرگزت نیست بر احوال غریبان رحمی ما غریبیم و تو بی‌رحم، غریب احوالی‌ست! #هلالی_جغتایی

هرگزت نیست بر احوال غریبان رحمی ما غریبیم و تو بی‌رحم، غریب احوالی‌ست! #هلالی_جغتایی

۲ آذر 1396
5K
خواهم که به زیر قدمت زار بمیرم هر چند کنی زنده، دگر بار بمیرم دانم که چرا خون مرا زود نریزی خواهی که به جان کندن بسیار بمیرم من طاقت نادیدن روی تو ندارم مپسند ...

خواهم که به زیر قدمت زار بمیرم هر چند کنی زنده، دگر بار بمیرم دانم که چرا خون مرا زود نریزی خواهی که به جان کندن بسیار بمیرم من طاقت نادیدن روی تو ندارم مپسند که در حسرت دیدار بمیرم خورشید حیاتم به لب بام رسیدست آن به که در ...

۲۰ آبان 1396
9K
دلم به مهرِ تو صد پاره باد و هر پاره هزار ذره و هر ذره در هوایِ تو باد .....! #هلالی_جغتایی

دلم به مهرِ تو صد پاره باد و هر پاره هزار ذره و هر ذره در هوایِ تو باد .....! #هلالی_جغتایی

۱۶ آبان 1396
13K
باز آی، که از جان اثری نیست مرا... #هلالی_جغتایی

باز آی، که از جان اثری نیست مرا... #هلالی_جغتایی

۲ آبان 1396
19K