نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هلالِ (۱ تصویر)

امسـال هـم بدون تو سـر زد #هلالِ غم 🏴ڪے با رُخِ ٺو دیده بہ ایـن ماه وا ڪنیم 🏴صـاحـب عـزا بیا ڪه بہ اذن نگاهِ ٺو 🏴درسـینہ باز خیمه ی ماتم بپا ڪنیم 🌹تعجیل درفرج ...

امسـال هـم بدون تو سـر زد #هلالِ غم 🏴ڪے با رُخِ ٺو دیده بہ ایـن ماه وا ڪنیم 🏴صـاحـب عـزا بیا ڪه بہ اذن نگاهِ ٺو 🏴درسـینہ باز خیمه ی ماتم بپا ڪنیم 🌹تعجیل درفرج #پنج صلوات🌹

۹ شهریور 1398
74