نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هفت_ (۴ تصویر)

#آیفون_ببر #Quizofkings #هفت_ سین_کوییزی

#آیفون_ببر #Quizofkings #هفت_ سین_کوییزی

3 روز پیش
1K
#هفت_سین

#هفت_سین

4 روز پیش
6K
#هفت_‌سین و #قرآن و#برکت

#هفت_‌سین و #قرآن و#برکت

5 روز پیش
1K
#هفت_سین سفره‌ای است که ایرانیان، هنگام #نوروز می‌آرایند. این سفره روی زمین یا روی خوان پایه گذاشته می‌شود. هم‌وندان (اعضای) خانواده در زمان گردش سال در کنار سفره هفت‌سین می‌نشینند. دسته‌ای نیز سفره را تا ...

#هفت_سین سفره‌ای است که ایرانیان، هنگام #نوروز می‌آرایند. این سفره روی زمین یا روی خوان پایه گذاشته می‌شود. هم‌وندان (اعضای) خانواده در زمان گردش سال در کنار سفره هفت‌سین می‌نشینند. دسته‌ای نیز سفره را تا سیزده روز پس از نوروز نگه می‌دارند و در پایان این چرخه، در روز سیزده ...

5 روز پیش
4K