نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هرکسی_لایق_شهادت_نیست (۲۵ تصویر)

چشم فرزند یک شهید افتاد جلوی مدرسه به باباها بهر تسکین درد خود میگفت : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

چشم فرزند یک شهید افتاد جلوی مدرسه به باباها بهر تسکین درد خود میگفت : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۱ مهر 1396
26
چشم فرزند یک شهید افتاد جلوی مدرسه به باباها بهر تسکین درد خود میگفت : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست 🍃

چشم فرزند یک شهید افتاد جلوی مدرسه به باباها بهر تسکین درد خود میگفت : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست 🍃

۲۹ خرداد 1396
24
چشم فرزند یک شهید افتاد جلوی مدرسه به باباها بهر تسکین درد خود میگفت : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

چشم فرزند یک شهید افتاد جلوی مدرسه به باباها بهر تسکین درد خود میگفت : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۲۱ خرداد 1396
24
در آرزوی شهادت: 🌹 بسم رب الشهید🌹 🌷 اول کار یک روایت بگویم از شخصی قالَ رزمنده ای که جامانده : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست👌 🌷 به خداوندی خدا سوگند به زمینی که آفریده قسم زیر این آسمان ...

در آرزوی شهادت: 🌹 بسم رب الشهید🌹 🌷 اول کار یک روایت بگویم از شخصی قالَ رزمنده ای که جامانده : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست👌 🌷 به خداوندی خدا سوگند به زمینی که آفریده قسم زیر این آسمان چرخ کبود #هرکسی_لایق_شهادت_نیست 🌷 بچه بازی که نیست دادنِ جان جگری همچو شیر میخواهد منِ ...

۱۹ اسفند 1395
55
#بسم_رب_الشهید اول کار یک #روایت بگویم از شخصی قالَ رزمنده ای که جامانده : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست به خداوندی خدا سوگند به زمینی که آفریده قسم زیر این آسمان چرخ کبود #هرکسی_لایق_شهادت_نیست بچه بازی که نیست دادنِ ...

#بسم_رب_الشهید اول کار یک #روایت بگویم از شخصی قالَ رزمنده ای که جامانده : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست به خداوندی خدا سوگند به زمینی که آفریده قسم زیر این آسمان چرخ کبود #هرکسی_لایق_شهادت_نیست بچه بازی که نیست دادنِ جان جگری همچو شیر میخواهد منِ بی عرضه ادعا دارم #هرکسی_لایق_شهادت_نیست نیمه شب/مستند/#روایت_فتح آلیاژِ صدای ...

۲۸ تیر 1395
233
🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 #بسم_رب_الشهید اول کار یک #روایت بگویم از شخصی قالَ رزمنده ای که جامانده : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست به خداوندی خدا سوگند به زمینی که آفریده قسم زیر ...

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 #بسم_رب_الشهید اول کار یک #روایت بگویم از شخصی قالَ رزمنده ای که جامانده : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست به خداوندی خدا سوگند به زمینی که آفریده قسم زیر این آسمان چرخ کبود #هرکسی_لایق_شهادت_نیست بچه بازی که نیست دادنِ جان جگری همچو شیر میخواهد ...

۲۳ تیر 1395
60
#آرام_دل خنده های محمدِ عبدی در کفن آتشی به جانها زد معنی رفتنش فقط این بود #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

#آرام_دل خنده های محمدِ عبدی در کفن آتشی به جانها زد معنی رفتنش فقط این بود #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۱ خرداد 1395
180
#آرام_دل شهرک غرب/فتنه گر/خودرو یک بسیجی کف زمین له شد سال هشتاد و هشت فهمیدیم #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

#آرام_دل شهرک غرب/فتنه گر/خودرو یک بسیجی کف زمین له شد سال هشتاد و هشت فهمیدیم #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۱ خرداد 1395
177
#آرام_دل روح پاک علی خلیلی شاد خون ز رگهای غیرتش پاشید غرق خون مثل مرد ثابت کرد #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

#آرام_دل روح پاک علی خلیلی شاد خون ز رگهای غیرتش پاشید غرق خون مثل مرد ثابت کرد #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۱ خرداد 1395
23
#آرام_دل قسمت آخر کاروانِ مدافعان حرم چشم امید من به سوی شماست آه ، یادم نبود این نکته : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

#آرام_دل قسمت آخر کاروانِ مدافعان حرم چشم امید من به سوی شماست آه ، یادم نبود این نکته : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۱ خرداد 1395
22
#آرام_دل بین فرزندهای یک خانه هر گلی دارد عطری و امّا مادر یک شهید میداند #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

#آرام_دل بین فرزندهای یک خانه هر گلی دارد عطری و امّا مادر یک شهید میداند #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۳۱ اردیبهشت 1395
20
#آرام_دل چشم فرزند یک شهید افتاد جلوی مدرسه به باباها بهر تسکین درد خود میگفت : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

#آرام_دل چشم فرزند یک شهید افتاد جلوی مدرسه به باباها بهر تسکین درد خود میگفت : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۳۱ اردیبهشت 1395
23
#آرام_دل به اسیری که آمده گفتند : ای مهاجر بگو ز احوالت با دلی خون و چشم گریان گفت : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست بریده ای از چهارپاره هفده قسمتی لطفا بقیه قسمت ها رو هم مطالعه کنین ...

#آرام_دل به اسیری که آمده گفتند : ای مهاجر بگو ز احوالت با دلی خون و چشم گریان گفت : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست بریده ای از چهارپاره هفده قسمتی لطفا بقیه قسمت ها رو هم مطالعه کنین #یدالله_شهریاری @y_shahryari

۳۱ اردیبهشت 1395
21
#آرام_دل سرِ قبری خبرنگاری گفت : اکبرت رفت ، خودت که جانبازی پدر آن شهید پاسخ داد : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

#آرام_دل سرِ قبری خبرنگاری گفت : اکبرت رفت ، خودت که جانبازی پدر آن شهید پاسخ داد : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۳۱ اردیبهشت 1395
23
قسمت چهارم نیمه شب/مستند/روایت فتح آلیاژِ صدای آوینی ! با همان لحن خاص میفرمود : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

قسمت چهارم نیمه شب/مستند/روایت فتح آلیاژِ صدای آوینی ! با همان لحن خاص میفرمود : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۳۱ اردیبهشت 1395
18
قسمت پنجم به دوکوهه رسیدم و دیدم روی دیوار یادگاری بود خیره شد چشم من به این جمله : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

قسمت پنجم به دوکوهه رسیدم و دیدم روی دیوار یادگاری بود خیره شد چشم من به این جمله : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۳۱ اردیبهشت 1395
65
#آرام_دل حرف من را مجیدِ پازوکی در تفحص نشاند و بر کرسی پیکرش روی مین تلاوت کرد : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

#آرام_دل حرف من را مجیدِ پازوکی در تفحص نشاند و بر کرسی پیکرش روی مین تلاوت کرد : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۳۱ اردیبهشت 1395
22
#آرام_دل دستغیب و سعیدِ طوقانی مدنی و حسینِ فهمیده نه به سنِ کم است نه ریشِ سفید #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

#آرام_دل دستغیب و سعیدِ طوقانی مدنی و حسینِ فهمیده نه به سنِ کم است نه ریشِ سفید #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۳۱ اردیبهشت 1395
25
#آرام_دل سابقه جای خود ، خمینی (ره) گفت : که ملاک حال فعلی فرد است طیّب و شاهرخ نمونه ی آن #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

#آرام_دل سابقه جای خود ، خمینی (ره) گفت : که ملاک حال فعلی فرد است طیّب و شاهرخ نمونه ی آن #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۳۱ اردیبهشت 1395
24
#آرام_دل حرف من را مجیدِ پازوکی در تفحص نشاند و بر کرسی پیکرش روی مین تلاوت کرد : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

#آرام_دل حرف من را مجیدِ پازوکی در تفحص نشاند و بر کرسی پیکرش روی مین تلاوت کرد : #هرکسی_لایق_شهادت_نیست

۳۱ اردیبهشت 1395
22