نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هراچ_هاکوپیان (۱ تصویر)

کسی چه میداند! شاید یکی از این مزارهای شهدای گمنام متعلق به #هراچ_هاکوپیان و #هنریک_درهوانسیان 2 شهید #جاوید_الاثر ارامنه باشد

کسی چه میداند! شاید یکی از این مزارهای شهدای گمنام متعلق به #هراچ_هاکوپیان و #هنریک_درهوانسیان 2 شهید #جاوید_الاثر ارامنه باشد

۶ دی 1395
65