نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هذی (۱ تصویر)

باقی ایام ونستمع صوت الحسین #هذی العباره نراها متدواله فی الحسابات #تری ماهو صوت الحسین الذی تنتظرون سماعه؟ اهو بلطم الدیجی ام با التاخر فی اداء الواجبات واولها الصلاه؟ ام بلبس غیر محتشم فی مجالس ...

باقی ایام ونستمع صوت الحسین #هذی العباره نراها متدواله فی الحسابات #تری ماهو صوت الحسین الذی تنتظرون سماعه؟ اهو بلطم الدیجی ام با التاخر فی اداء الواجبات واولها الصلاه؟ ام بلبس غیر محتشم فی مجالس العزاء من قبل بعض النساء...؟!! # صوت الحسین ذلک الصوت العظیم الذی نحن ننتظر سماعه ...

۶ مهر 1395
5K