نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هجــــــــــران (۱ تصویر)

#شمع سوخت و اشکهایش نتوانست تسکین قلب پروانه گشت #وگل پرپر شد و دوری تــــــــــو مرا سوزاند #واشکهایم نتوانست مرا آرام کند #هجــــــــــران تو سخت درقلب تنهایی ام ریشه دواند #وجز پرستش تــــــــــو چیزیی مایه ...

#شمع سوخت و اشکهایش نتوانست تسکین قلب پروانه گشت #وگل پرپر شد و دوری تــــــــــو مرا سوزاند #واشکهایم نتوانست مرا آرام کند #هجــــــــــران تو سخت درقلب تنهایی ام ریشه دواند #وجز پرستش تــــــــــو چیزیی مایه ی نشاطم نگشت #چه کنم که دوای عشق هجــــــــــران است #عزیزترینــــــــــم...

۳ هفته پیش
5K