نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هادی_خیاط_زاده (۱ تصویر)

‏عکس ‎#موسوی رادرلباس مرتب و خانه امن! منتشر میکنی تاجلب ترحّم کنی؟ نگاهی به این پسر بینداز،او درغائله‌ای فلج شده که آن بیعقل خائن،بدون هیچ استنادی به راه انداخت! 9سال ‎#حصر است اما نه درخانه ...

‏عکس ‎#موسوی رادرلباس مرتب و خانه امن! منتشر میکنی تاجلب ترحّم کنی؟ نگاهی به این پسر بینداز،او درغائله‌ای فلج شده که آن بیعقل خائن،بدون هیچ استنادی به راه انداخت! 9سال ‎#حصر است اما نه درخانه اختر!روی ویلچر نیم متری! بزرگترین آرزویش به آغوش کشیدن و راه بردن بچه هایش است ...

۱۱ شهریور 1397
9K