نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نیماژ (۵ تصویر)

+یه آرزو کن . _یکی صدام کنه . +کی؟ _مهم نیست. +چه جوری؟ _مهم نیست. +چی بگه؟ _بگه بیدار شو.بگه اینقدر دست و پا نزن. کابوس بود هر چی دیدی .‌‌.. بخشی از یک رُمانِ ...

+یه آرزو کن . _یکی صدام کنه . +کی؟ _مهم نیست. +چه جوری؟ _مهم نیست. +چی بگه؟ _بگه بیدار شو.بگه اینقدر دست و پا نزن. کابوس بود هر چی دیدی .‌‌.. بخشی از یک رُمانِ نانوشته! #نیماژ #رمان_نانوشته #شقایق_جعفری_جوزانی

۲۵ آذر 1398
3K
+یه آرزو کن . _یکی صدام کنه . +کی؟ _مهم نیست. +چه جوری؟ _مهم نیست. +چی بگه؟ _بگه بیدار شو.بگه اینقدر دست و پا نزن. کابوس بود هر چی دیدی .‌‌.. بخشی از یک رُمانِ ...

+یه آرزو کن . _یکی صدام کنه . +کی؟ _مهم نیست. +چه جوری؟ _مهم نیست. +چی بگه؟ _بگه بیدار شو.بگه اینقدر دست و پا نزن. کابوس بود هر چی دیدی .‌‌.. بخشی از یک رُمانِ نانوشته! #نیماژ #رمان_نانوشته #شقایق_جعفری_جوزانی

۲۵ آذر 1398
3K
+یه آرزو کن . _یکی صدام کنه . +کی؟ _مهم نیست. +چه جوری؟ _مهم نیست. +چی بگه؟ _بگه بیدار شو.بگه اینقدر دست و پا نزن. کابوس بود هر چی دیدی .‌‌.. بخشی از یک رُمانِ ...

+یه آرزو کن . _یکی صدام کنه . +کی؟ _مهم نیست. +چه جوری؟ _مهم نیست. +چی بگه؟ _بگه بیدار شو.بگه اینقدر دست و پا نزن. کابوس بود هر چی دیدی .‌‌.. بخشی از یک رُمانِ نانوشته! #نیماژ #رمان_نانوشته #شقایق_جعفری_جوزانی

۲۵ آذر 1398
3K
+یه آرزو کن . _یکی صدام کنه . +کی؟ _مهم نیست. +چه جوری؟ _مهم نیست. +چی بگه؟ _بگه بیدار شو.بگه اینقدر دست و پا نزن. کابوس بود هر چی دیدی .‌‌.. بخشی از یک رُمانِ ...

+یه آرزو کن . _یکی صدام کنه . +کی؟ _مهم نیست. +چه جوری؟ _مهم نیست. +چی بگه؟ _بگه بیدار شو.بگه اینقدر دست و پا نزن. کابوس بود هر چی دیدی .‌‌.. بخشی از یک رُمانِ نانوشته! #نیماژ #رمان_نانوشته #شقایق_جعفری_جوزانی

۲۵ آذر 1398
3K
قدم زدن،موسیقی گوش دادن،کتاب خواندن،فیلم دیدن، همه شان ذوق میخواهد؛یعنی ذوق اگر نباشد آدم زندگی نمیکند، بردگی میکند. به قول موتاجان،حرف زدن خیلی چیز مهمی است؛آدم اگر حرف نزند،خودش هم نمی فهمد چه مرگش است،اما ...

قدم زدن،موسیقی گوش دادن،کتاب خواندن،فیلم دیدن، همه شان ذوق میخواهد؛یعنی ذوق اگر نباشد آدم زندگی نمیکند، بردگی میکند. به قول موتاجان،حرف زدن خیلی چیز مهمی است؛آدم اگر حرف نزند،خودش هم نمی فهمد چه مرگش است،اما کلا آدم باید خیلی خوش اقبال باشد که مخاطبش ارزش سکوت را درک کند. من ...

۵ مرداد 1398
146