نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نیلوفر_نوبخت (۱ تصویر)

🔴فرزند نماینده مجلس و برادرزاده سخنگوی دولت، قسم خورده است در راه منافع امریکا تفنگ بدست گیرد دخترانشان درکشورهای دیگر مشغول تحصیل هستند،طبیعی است که از‌ درد مردم بی خبر باشند! #نیلوفر_نوبخت

🔴فرزند نماینده مجلس و برادرزاده سخنگوی دولت، قسم خورده است در راه منافع امریکا تفنگ بدست گیرد دخترانشان درکشورهای دیگر مشغول تحصیل هستند،طبیعی است که از‌ درد مردم بی خبر باشند! #نیلوفر_نوبخت

۲۵ بهمن 1396
5K