نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نگــاه (۵ تصویر)

وقتــی زبانمــون زبــان #عشــق باشــه کلمــات خیــلی ســاده میشــن! #نگــاه کــن؛ مــن Y رو دوستــ دارم مــن O رو دوستــ دارم مــن U رو دوستــ دارم! حــالا اینــارو بــزار کنــار هــم ♥ ️ℒℴνℯ♥

وقتــی زبانمــون زبــان #عشــق باشــه کلمــات خیــلی ســاده میشــن! #نگــاه کــن؛ مــن Y رو دوستــ دارم مــن O رو دوستــ دارم مــن U رو دوستــ دارم! حــالا اینــارو بــزار کنــار هــم ♥ ️ℒℴνℯ♥

۵ خرداد 1397
11K
اندکی #گفتگو پــســــر که باشی... گـاهی عزیز دردانه ی مادر میشوی گاهی عـــصـای پـدر و گاهی تکــیه گاه خــــــواهر .... پسر که باشی... بـــــوی

اندکی #گفتگو پــســــر که باشی... گـاهی عزیز دردانه ی مادر میشوی گاهی عـــصـای پـدر و گاهی تکــیه گاه خــــــواهر .... پسر که باشی... بـــــوی "مردانگی" میدهی.. بوی پــاک بودن و #پــاک ماندن. ... چشمانت به قــدر یک دنیــا ارزش دارد آن هنگام که آرام آنها را میبنـــــدی بر روی خواهش ...

۴ مرداد 1395
7K
اندکی #گفتگو پــســــر که باشی... گـاهی عزیز دردانه ی مادر میشوی گاهی عـــصـای پـدر و گاهی تکــیه گاه خــــــواهر .... پسر که باشی... بـــــوی

اندکی #گفتگو پــســــر که باشی... گـاهی عزیز دردانه ی مادر میشوی گاهی عـــصـای پـدر و گاهی تکــیه گاه خــــــواهر .... پسر که باشی... بـــــوی "مردانگی" میدهی.. بوی پــاک بودن و #پــاک ماندن. ... چشمانت به قــدر یک دنیــا ارزش دارد آن هنگام که آرام آنها را میبنـــــدی بر روی خواهش ...

۱۱ تیر 1395
4K
اندکی #گفتگو پــســــر که باشی... گـاهی عزیز دردانه ی مادر میشوی گاهی عـــصـای پـدر و گاهی تکــیه گاه خــــــواهر .... پسر که باشی... بـــــوی

اندکی #گفتگو پــســــر که باشی... گـاهی عزیز دردانه ی مادر میشوی گاهی عـــصـای پـدر و گاهی تکــیه گاه خــــــواهر .... پسر که باشی... بـــــوی "مردانگی" میدهی.. بوی پــاک بودن و #پــاک ماندن. ... چشمانت به قــدر یک دنیــا ارزش دارد آن هنگام که آرام آنها را میبنـــــدی بر روی خواهش ...

۱۰ تیر 1395
3K
همیشـــه نبایــد حرفــــ زد گـــاه بایــــد #سکـــوتـــ کـــرد حـــرفـــ #دل کـــه گفتنـــی نیســـت ! بایــــد #آدمـــش باشـــد کســـی کـــه بــا یکـــــ #نگــاه کـــردن بــه چـشـمـتــــ تـــه #بـغضـتــــ را بفهمـــد nafas

همیشـــه نبایــد حرفــــ زد گـــاه بایــــد #سکـــوتـــ کـــرد حـــرفـــ #دل کـــه گفتنـــی نیســـت ! بایــــد #آدمـــش باشـــد کســـی کـــه بــا یکـــــ #نگــاه کـــردن بــه چـشـمـتــــ تـــه #بـغضـتــــ را بفهمـــد nafas

۲۸ بهمن 1393
1K