نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نگاه_عامیانه (۱ تصویر)

#نگاه_عامیانه به منجی در همه ادیان وجود دارد؛ تصور کسی که سوار بر مرکب خواهد آمد و دنیا را تنها با اعجاز دستانش متحول میکند. همچنین این یک نگاه عامیانه است که ما منتظر منجی ...

#نگاه_عامیانه به منجی در همه ادیان وجود دارد؛ تصور کسی که سوار بر مرکب خواهد آمد و دنیا را تنها با اعجاز دستانش متحول میکند. همچنین این یک نگاه عامیانه است که ما منتظر منجی باشیم اما مقدماتی را برای آن لازم ندانیم. این یک نگاه عامیانه است که چگونگی ...

۱ اردیبهشت 1398
2K