نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نویسنده_فرانسوی (۱ تصویر)

. #ژان_پل_سارترخوانی ؛ با کیک خامه ای . . ... گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید نه برای این که دیگران را از خود دور کنی برای اینکه ببینی چه کسی برای ...

. #ژان_پل_سارترخوانی ؛ با کیک خامه ای . . ... گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید نه برای این که دیگران را از خود دور کنی برای اینکه ببینی چه کسی برای تو دیوار را خراب می کند... #ژان_پل_سارتر.#فیلسوف #نویسنده_فرانسوی . .. . . .من چون دیواری ...

۱۸ فروردین 1395
2K