نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نوبهار (۳ تصویر)

. 💙 به من ای #صبا نسیمی ز بهار دولت او برسان که سال و #ماهت همه #نوبهار بادا #اوحدی 🍃🌸

. 💙 به من ای #صبا نسیمی ز بهار دولت او برسان که سال و #ماهت همه #نوبهار بادا #اوحدی 🍃🌸

۱۲ فروردین 1396
26K
#نوبهار است_بر ان کوش که خوشدل باشی...

#نوبهار است_بر ان کوش که خوشدل باشی...

۲۹ اسفند 1395
3K
#تفالی به حافظ . . #نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش که تو ...

#تفالی به حافظ . . #نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش که تو خود دانی اگر #زیرک و #عاقل باشی چنگ در پرده همین می دهدت پند ولی ...

۷ فروردین 1395
2K