نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نه_به_همجنسگرایی (۳ تصویر)

تاحالا توجه کردین بزرگترین #حامیان #همجنسگرایی خودشون #همجنسگرا نیستن؟😅 توجه کردین فقط #سیاست هایی از #همجنسگرایی #حمایت میکنن که از طریقش خروار خروار # #پول به جیب میزنن؟ آیا میدونین با ریشه کن شدن #همجنسگرایی ...

تاحالا توجه کردین بزرگترین #حامیان #همجنسگرایی خودشون #همجنسگرا نیستن؟😅 توجه کردین فقط #سیاست هایی از #همجنسگرایی #حمایت میکنن که از طریقش خروار خروار # #پول به جیب میزنن؟ آیا میدونین با ریشه کن شدن #همجنسگرایی آمار مبتلایان به #بیماری #ایدز تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه؟ #نه_به_همجنسگرایی

۵ تیر 1398
2
#نه_به_همجنسگرایی هم جنس بازی که در پسر با پسر با عنوان لواط (پدوفیلیا ،‌ بچه بازی ، Pedophilia، گی ، Gay) شناخته می شود و در دختر با دختر با عنوان سحاق (مساحقه ، طَبَق‌زنی ...

#نه_به_همجنسگرایی هم جنس بازی که در پسر با پسر با عنوان لواط (پدوفیلیا ،‌ بچه بازی ، Pedophilia، گی ، Gay) شناخته می شود و در دختر با دختر با عنوان سحاق (مساحقه ، طَبَق‌زنی ، Lesbianism) در اسلام به شدت نهی شده است. این رفتار که از دیدگاه روانشناسی ...

۲ تیر 1398
1
#نه_به_همجنسگرایی #نه_به_ترنس_ها #نه_به_LGBT #من_یک_LGBTستیز_هستم #من_با_LGBT_مخالفم روز نحسشون 3 روز دیگس ولی پیشاپیش گفتم

#نه_به_همجنسگرایی #نه_به_ترنس_ها #نه_به_LGBT #من_یک_LGBTستیز_هستم #من_با_LGBT_مخالفم روز نحسشون 3 روز دیگس ولی پیشاپیش گفتم

۲ تیر 1398
1