نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نه_به_تحقیر (۲ تصویر)

تا کجا میخواهند تحقیرمان کنند؟ تا کجا میخواهند تا انتقادی کردیم هرچه دلشان خواست بگویند؟ تا کجا میخواهند از مال مردم بدزدند و حقوق نجومی بدهند، بعد همین حقوق نجومی بگیر ها را ذخیره نظام ...

تا کجا میخواهند تحقیرمان کنند؟ تا کجا میخواهند تا انتقادی کردیم هرچه دلشان خواست بگویند؟ تا کجا میخواهند از مال مردم بدزدند و حقوق نجومی بدهند، بعد همین حقوق نجومی بگیر ها را ذخیره نظام معرفی کنند؟ #نه_به_روحانی #نه_به_تحقیر #نه_به_دروغ

۱۹ اردیبهشت 1396
2K
زیرسایه تحقیر؛ پرچم ایران در مذاکرات حج از سوی سعودی‌ها حذف شد و نماینده ما لبخند زد❗️ #نه_به_روحانی #نه_به_تحقیر

زیرسایه تحقیر؛ پرچم ایران در مذاکرات حج از سوی سعودی‌ها حذف شد و نماینده ما لبخند زد❗️ #نه_به_روحانی #نه_به_تحقیر

۲۷ فروردین 1396
2K