نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نمیشوی (۱ تصویر)

بـــاور کن اعضای بدنت را تا #مُحــرم نکنی، #مَحــرم ارباب #نمیشوی... #آخــر میــدانی؟ #غیــرتــی بود #عـبــاس(علیه السلام) #معجرت را دریابــ! پی نوشت : کسی #سایــه عــمه #زینبــ رو ندیــده بود #البتــه قبــل از #شهادت عــباس{-ع-}

بـــاور کن اعضای بدنت را تا #مُحــرم نکنی، #مَحــرم ارباب #نمیشوی... #آخــر میــدانی؟ #غیــرتــی بود #عـبــاس(علیه السلام) #معجرت را دریابــ! پی نوشت : کسی #سایــه عــمه #زینبــ رو ندیــده بود #البتــه قبــل از #شهادت عــباس{-ع-}

۵ آذر 1394
11K