نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نمیخوابی (۱ تصویر)

[ بهم گفت : چرا شبها #نمیخوابی ؟! چیزی نگفتم ... دوباره پرسید : چرا از خوابیدن میترسی ؟ چرا فرار میکنی ؟ ایندفعه تو چشماش نگاه کردم و بهش گفتم : تو خواب چیزایی ...

[ بهم گفت : چرا شبها #نمیخوابی ؟! چیزی نگفتم ... دوباره پرسید : چرا از خوابیدن میترسی ؟ چرا فرار میکنی ؟ ایندفعه تو چشماش نگاه کردم و بهش گفتم : تو خواب چیزایی رو میبینم که تو #واقعیت زندگیم نیستن و این منو اذیت میکنه ...‌ نمیدونم چرا ...

۱۰ شهریور 1398
8K