نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نقض_فاحش (۱ تصویر)

🔴سیدیاسر جبرائیلی نوشت : 🔶اظهارات مهم امروز آقای روحانی در مجلس مبنی بر اینکه مصوبه تحریم ۱۰ ساله در کنگره آمریکا #نقض_فاحش برجام است جای قدردانی دارد. این سخنان را باید بیانیه‌ای تاریخی علیه گفتمان ...

🔴سیدیاسر جبرائیلی نوشت : 🔶اظهارات مهم امروز آقای روحانی در مجلس مبنی بر اینکه مصوبه تحریم ۱۰ ساله در کنگره آمریکا #نقض_فاحش برجام است جای قدردانی دارد. این سخنان را باید بیانیه‌ای تاریخی علیه گفتمان مذاکره دوجانبه، اعتماد به آمریکا و باور به توافق برد-برد با دشمن دانست. امروز آقای ...

۱۴ آذر 1395
1K