نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نقاش (۱۱۶ تصویر)

#نقاش زیبای هنرمند ژاپنی که تولید آن 3 سال طول کشید او در این نقاشی درختی در حال رشد از همه ی کسانی که در بلایای سونامی کشته شدند را به تصویر می کشد.👌

#نقاش زیبای هنرمند ژاپنی که تولید آن 3 سال طول کشید او در این نقاشی درختی در حال رشد از همه ی کسانی که در بلایای سونامی کشته شدند را به تصویر می کشد.👌

۲ هفته پیش
5K
#نقاش غزل تا که به چشمان #تو پرداخت... دیوانه شد از طرز نگاهت قلم انداخت...

#نقاش غزل تا که به چشمان #تو پرداخت... دیوانه شد از طرز نگاهت قلم انداخت...

۱۶ تیر 1397
4K
#نقاش غزل تا که به چشمان #تو پرداخت... دیوانه شد از طرز نگاهت قلم انداخت...

#نقاش غزل تا که به چشمان #تو پرداخت... دیوانه شد از طرز نگاهت قلم انداخت...

۱۴ تیر 1397
9K
#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ...

#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ها شد

۳۰ خرداد 1397
3K
#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ...

#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ها شد

۳۰ خرداد 1397
6K
#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ...

#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ها شد

۳۰ خرداد 1397
3K
#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ...

#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ها شد

۳۰ خرداد 1397
3K
#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ...

#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ها شد

۳۰ خرداد 1397
3K
#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ...

#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ها شد

۳۰ خرداد 1397
3K
#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ...

#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ها شد

۳۰ خرداد 1397
2K
#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ...

#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ها شد

۳۰ خرداد 1397
4K
#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ...

#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ها شد

۳۰ خرداد 1397
6K
#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ...

#نقاشی_هایی_با_رنگ_آمیزی_عجیب! یک#نقاش چینی خلاق با تلفیق طرح سنتی کشورش با الگوهای غربی تصاویری خارق العاده رسم می کند که ویژگی بارز این نقاشی ها آشفتگی رنگ آمیزی آنها است که وجه تمایزی برای این نقش ها شد

۳۰ خرداد 1397
2K
کلود مونه#نقاش فرانسوی آخرعمر دچار آب مروارید شد درنتیجه عدسی چشمش را برداشتند اما این عمل باعث شدتوانایی درک نورفرابنفش را به دست آورد زیرا این عدسی چشم است که مانع دیدن اشعه ی فرابنفش ...

کلود مونه#نقاش فرانسوی آخرعمر دچار آب مروارید شد درنتیجه عدسی چشمش را برداشتند اما این عمل باعث شدتوانایی درک نورفرابنفش را به دست آورد زیرا این عدسی چشم است که مانع دیدن اشعه ی فرابنفش میشود

۱۹ خرداد 1397
3K
#بنکسی مرموزترین #نقاش #گرافیتی کار جهان که با سلاح #نقاشی 🎨 به جنگ #اسرائیل و دفاع از آزادی #فلسطین رفته

#بنکسی مرموزترین #نقاش #گرافیتی کار جهان که با سلاح #نقاشی 🎨 به جنگ #اسرائیل و دفاع از آزادی #فلسطین رفته

۱۶ خرداد 1397
10K
شگفت انگیزترین#نقاشی_های_مینیاتوری😍

شگفت انگیزترین#نقاشی_های_مینیاتوری😍 "حسن کاله" یک#نقاش اهل ترکیه است که استعداد عجیبی در کشیدن نقاشی های مینیاتوری و ریز دارد. او می تواند با تمرکز مثال زدنی اش نقاشی ها را حتی در میانه یک دانه برنج با بالاترین دقت و کیفیت بکشد. او از کودکی به دنبال وسایل بسیار کوچک ...

۱ خرداد 1397
3K
شگفت انگیزترین#نقاشی_های_مینیاتوری😍

شگفت انگیزترین#نقاشی_های_مینیاتوری😍 "حسن کاله" یک#نقاش اهل ترکیه است که استعداد عجیبی در کشیدن نقاشی های مینیاتوری و ریز دارد. او می تواند با تمرکز مثال زدنی اش نقاشی ها را حتی در میانه یک دانه برنج با بالاترین دقت و کیفیت بکشد. او از کودکی به دنبال وسایل بسیار کوچک ...

۱ خرداد 1397
3K
شگفت انگیزترین#نقاشی_های_مینیاتوری😍

شگفت انگیزترین#نقاشی_های_مینیاتوری😍 "حسن کاله" یک#نقاش اهل ترکیه است که استعداد عجیبی در کشیدن نقاشی های مینیاتوری و ریز دارد. او می تواند با تمرکز مثال زدنی اش نقاشی ها را حتی در میانه یک دانه برنج با بالاترین دقت و کیفیت بکشد. او از کودکی به دنبال وسایل بسیار کوچک ...

۱ خرداد 1397
3K
شگفت انگیزترین#نقاشی_های_مینیاتوری😍

شگفت انگیزترین#نقاشی_های_مینیاتوری😍 "حسن کاله" یک#نقاش اهل ترکیه است که استعداد عجیبی در کشیدن نقاشی های مینیاتوری و ریز دارد. او می تواند با تمرکز مثال زدنی اش نقاشی ها را حتی در میانه یک دانه برنج با بالاترین دقت و کیفیت بکشد. او از کودکی به دنبال وسایل بسیار کوچک ...

۱ خرداد 1397
3K
شگفت انگیزترین#نقاشی_های_مینیاتوری😍

شگفت انگیزترین#نقاشی_های_مینیاتوری😍 "حسن کاله" یک#نقاش اهل ترکیه است که استعداد عجیبی در کشیدن نقاشی های مینیاتوری و ریز دارد. او می تواند با تمرکز مثال زدنی اش نقاشی ها را حتی در میانه یک دانه برنج با بالاترین دقت و کیفیت بکشد. او از کودکی به دنبال وسایل بسیار کوچک ...

۱ خرداد 1397
3K