نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نفوذ_مدیریتی (۱ تصویر)

نخبگان جاسوسی... ▪️کاوه مدنی، دری اصفهانی، سیدامامی، نمازی ها، نزار زکا، جیسون رضائیان، فریدون ها و ... تنها چند تن از جاسوسان نخبه و ماهری بودند که در تیم مذاکره کننده، وزارت ارتباطات، وزارت نفت، ...

نخبگان جاسوسی... ▪️کاوه مدنی، دری اصفهانی، سیدامامی، نمازی ها، نزار زکا، جیسون رضائیان، فریدون ها و ... تنها چند تن از جاسوسان نخبه و ماهری بودند که در تیم مذاکره کننده، وزارت ارتباطات، وزارت نفت، سازمان مدیریت، محیط زیست، ریاست جمهوری نفوذ کردند. ️اکنون بخش کوچکی از #نفوذ_مدیریتی این شبکه ...

۲۷ فروردین 1397
10K