نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نغمه_مستشار_نظامی (۵ تصویر)

گاهی اگر با ماه صحبت کرده باشی از ما اگر پیشش شکایت کرده باشی گاهی اگر در چاه مانند پدر، آه! اندوه مادر را حکایت کرده باشی گاهی اگر زیر درختان مدینه بعد از زیارت ...

گاهی اگر با ماه صحبت کرده باشی از ما اگر پیشش شکایت کرده باشی گاهی اگر در چاه مانند پدر، آه! اندوه مادر را حکایت کرده باشی گاهی اگر زیر درختان مدینه بعد از زیارت استراحت کرده باشی گاهی اگر بعد از وضو مکثی کنی تا آیینه ای را غرق ...

۹ بهمن 1397
48
آهای همسفر شعرهای پاییزی در استکان غزل چای گرم می ریزی؟ #نغمه_مستشار_نظامی😍 😍

آهای همسفر شعرهای پاییزی در استکان غزل چای گرم می ریزی؟ #نغمه_مستشار_نظامی😍 😍

۷ آبان 1397
106
بَرای شاد شُدن یِک بَهانه پِیدا کُن که خنده ، حاصِلِ یِک ناگَهانِ مُشترک است #نغمه_مستشار_نظامی #بهانه_های_زندگی #یزدان #سبحان

بَرای شاد شُدن یِک بَهانه پِیدا کُن که خنده ، حاصِلِ یِک ناگَهانِ مُشترک است #نغمه_مستشار_نظامی #بهانه_های_زندگی #یزدان #سبحان

۸ فروردین 1397
247
یلدا شب غزلهای بلند مشرقی است / میلاد هر ترانه ی زیبای مشرقی است _ آهسته می رسند به مقصد ستاره ها / مهتاب گاهواره ی رویای مشرقی است / یلدا شب یکی شدن آفتاب ...

یلدا شب غزلهای بلند مشرقی است / میلاد هر ترانه ی زیبای مشرقی است _ آهسته می رسند به مقصد ستاره ها / مهتاب گاهواره ی رویای مشرقی است / یلدا شب یکی شدن آفتاب و ماه / میلاد هر ترانه ی زیبای مشرقی است #نغمه_مستشار_نظامی #شب_یلدا

۱ دی 1395
96