نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نشـــر_حداکثـــــری (۳ تصویر)

🔸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🔸 #نماز_اول_وقت ✅از #امام_صادق (ع) پرسیدند که چرا کسانی که در #آخرالزمان زندگی میکنند رزق و روزیشان تنگ است؟⁉ فرمودند: به این دلیل که غالبا نمازهایشان #قضا است. ✴ #آیت_الله_نخودکی اصفهانی در وصیت خود به ...

🔸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🔸 #نماز_اول_وقت ✅از #امام_صادق (ع) پرسیدند که چرا کسانی که در #آخرالزمان زندگی میکنند رزق و روزیشان تنگ است؟⁉ فرمودند: به این دلیل که غالبا نمازهایشان #قضا است. ✴ #آیت_الله_نخودکی اصفهانی در وصیت خود به فرزندش می گوید: «اگر آدمی #چهل روز به ریاضت و عبادت بپردازد ولی یک بار ...

۱۹ آبان 1398
321
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🔴 لطفا خانم ها بخوانند‼️ #حجاب ☜چادر حجاب برتر است ولی اصل حجاب پوشاندن تمام بدن به جز دست ها تا مچ و گردی صورت است به گونه ای که توجه نامحرم به ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🔴 لطفا خانم ها بخوانند‼️ #حجاب ☜چادر حجاب برتر است ولی اصل حجاب پوشاندن تمام بدن به جز دست ها تا مچ و گردی صورت است به گونه ای که توجه نامحرم به زن و اندامش جلب نشود. 💢گاهی اوقات بعضی ها چادر دارند ♦️چادر به سری که، ...

۲۳ شهریور 1398
417
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🔴 لطفا خانم ها بخوانند‼️ #حجاب ☜چادر حجاب برتر است ولی اصل حجاب پوشاندن تمام بدن به جز دست ها تا مچ و گردی صورت است به گونه ای که توجه نامحرم به ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🔴 لطفا خانم ها بخوانند‼️ #حجاب ☜چادر حجاب برتر است ولی اصل حجاب پوشاندن تمام بدن به جز دست ها تا مچ و گردی صورت است به گونه ای که توجه نامحرم به زن و اندامش جلب نشود. 💢گاهی اوقات بعضی ها چادر دارند ♦️چادر به سری که، ...

۲۳ شهریور 1398
364