نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نشست_زمین (۱ تصویر)

🔴 ایران در حال خشک شدن است؛ چرا؟! جنگ ژئومتریک و قصه کبک و برف! #جنگل‌های شمال ایران با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال محو شدن هستند و در ۴۰ سال گذشته نزدیک به ۲۲درصد مساحت ...

🔴 ایران در حال خشک شدن است؛ چرا؟! جنگ ژئومتریک و قصه کبک و برف! #جنگل‌های شمال ایران با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال محو شدن هستند و در ۴۰ سال گذشته نزدیک به ۲۲درصد مساحت آن از بین رفته است. #خشکیدگی وسیع دریاچه ها، تالابها، رودخانه ها (ارومیه، هیرمند و ...

۳ دی 1396
6K