نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نشر_چشمه (۲ تصویر)

گاه آدم، خود آدم، عشق است. بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش عشق است. دست و قلبش عشق است. در تو عشق می‌جوشد، بی‌آنکه ردش را بشناسی. بی‌آنکه بدانی از کجا در تو پیدا ...

گاه آدم، خود آدم، عشق است. بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش عشق است. دست و قلبش عشق است. در تو عشق می‌جوشد، بی‌آنکه ردش را بشناسی. بی‌آنکه بدانی از کجا در تو پیدا شده، روییده. شاید نخواهی هم. شاید هم بخواهی و ندانی و نتوانی که بدانی. عشق، ...

۲۲ شهریور 1396
26
#برشی_از_یک_کتاب تفاوت نیست. چون احساس نمی کنی که با آنها متفاوتی! انگار غربت است. غربت میان آدم های آشنا. آنانی که می شناسی شان و دوست شان داری، آنانی که دوستت دارند. اما برایت غریبه ...

#برشی_از_یک_کتاب تفاوت نیست. چون احساس نمی کنی که با آنها متفاوتی! انگار غربت است. غربت میان آدم های آشنا. آنانی که می شناسی شان و دوست شان داری، آنانی که دوستت دارند. اما برایت غریبه اند. غربت در وجودت ته نشین شده است. انگار از هیچ جا نیامده ای و ...

۱۷ اسفند 1394
23