نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نشانی (۱۹۹۰ تصویر)

( #آهای ! #تعبیرِ تمامِ #رویاهایِ من ) ^ خوب #می‌شناسمت! #تمام این سال‌ها #دلم از من #نشانی تو را می‌گرفت ... در #فراسویِ مرزهای دلم همیشه #دوستت می‌داشتم و دوستی و عشقِ #بعید تو ...

( #آهای ! #تعبیرِ تمامِ #رویاهایِ من ) ^ خوب #می‌شناسمت! #تمام این سال‌ها #دلم از من #نشانی تو را می‌گرفت ... در #فراسویِ مرزهای دلم همیشه #دوستت می‌داشتم و دوستی و عشقِ #بعید تو مرا #شوریده‌سر می‌کرد !

۲ هفته پیش
16K
۴ آذر 1397
228K
۴ آذر 1397
228K
۴ آذر 1397
222K
۴ آذر 1397
234K
۴ آذر 1397
210K
۴ آذر 1397
179K
۴ آذر 1397
179K
۴ آذر 1397
164K
۴ آذر 1397
181K
۴ آذر 1397
175K
۳ آذر 1397
182K
۳ آذر 1397
175K
۲ آذر 1397
169K
۱ آذر 1397
153K
۱ آذر 1397
158K
۱ آذر 1397
142K
۱ آذر 1397
133K
۱ آذر 1397
107K
۱ آذر 1397
90K