نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نسل_سوم (۱۳ تصویر)

می گفتند : شهید ابراهیم هادی🌹 برای دوران جنگ بود اما هادی ثابت کرد که #نسل_سوم انقلاب هم میتواند ابراهیم گونه زندگی کند.. #شهید_ابراهیم_هادی #شهید_هادی_ذوالفقاری #شهدا_همیشه_نگاهی

می گفتند : شهید ابراهیم هادی🌹 برای دوران جنگ بود اما هادی ثابت کرد که #نسل_سوم انقلاب هم میتواند ابراهیم گونه زندگی کند.. #شهید_ابراهیم_هادی #شهید_هادی_ذوالفقاری #شهدا_همیشه_نگاهی

۳ دی 1397
8K
می گفتند : شهید ابراهیم هادی برای دوران جنگ بود اما هادی ثابت کرد که #نسل_سوم انقلاب هم میتواند ابراهیم گونه زندگی کند.. #شهید_ابراهیم_هادی #شهید_هادی_ذوالفقاری #خاکیان_خدایی

می گفتند : شهید ابراهیم هادی برای دوران جنگ بود اما هادی ثابت کرد که #نسل_سوم انقلاب هم میتواند ابراهیم گونه زندگی کند.. #شهید_ابراهیم_هادی #شهید_هادی_ذوالفقاری #خاکیان_خدایی

۱۳ آذر 1397
5K
#نسل_سوم توصیه‌های رهبرانقلاب به #جوانان در دیدار اخیر #خانواده_شهدا

#نسل_سوم توصیه‌های رهبرانقلاب به #جوانان در دیدار اخیر #خانواده_شهدا

۶ بهمن 1396
4K
رهبرانقلاب امروز در دیدار مردم آذربایجان شرقی: امسال ۲۲ بهمن برای کشور آبرو شد؛ این #نسل_سوم و #نسل_چهارم انقلاب است که می‌آید مقابل دشمن می‌ایستد و حرف قاطع خود را می‌زند #امام_خامنه_ای

رهبرانقلاب امروز در دیدار مردم آذربایجان شرقی: امسال ۲۲ بهمن برای کشور آبرو شد؛ این #نسل_سوم و #نسل_چهارم انقلاب است که می‌آید مقابل دشمن می‌ایستد و حرف قاطع خود را می‌زند #امام_خامنه_ای

۲ اسفند 1395
2K
#راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #امام_خمینی

#راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #امام_خمینی

۲۴ بهمن 1394
756
#راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #امام_خمینی

#راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #امام_خمینی

۲۴ بهمن 1394
733
چه سخت است در جایی قدم بزنی که همیشه همراه پدر بودی ولی حالا عکسش فقط در دستانت باشد... دختر #شهید_مرتضی_کریمی #راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #امام_خمینی #فرزند_شهید #رسم_عاشقی

چه سخت است در جایی قدم بزنی که همیشه همراه پدر بودی ولی حالا عکسش فقط در دستانت باشد... دختر #شهید_مرتضی_کریمی #راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #امام_خمینی #فرزند_شهید #رسم_عاشقی

۲۴ بهمن 1394
997
با یاد عزیزان حضور در راهپیمایی #راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #امام_خمینی

با یاد عزیزان حضور در راهپیمایی #راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #امام_خمینی

۲۴ بهمن 1394
679
#راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #امام_خمینی

#راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #امام_خمینی

۲۴ بهمن 1394
741
#راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #امام_خمینی

#راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #امام_خمینی

۲۴ بهمن 1394
654
#راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #جانم_فدایت

#راهپیمایی_22_بهمن #فکر_نو #تا_آخر_ایستاده‌ایم #نسل_سوم #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #جانم_فدایت

۲۴ بهمن 1394
759
تا لحظه آخر میمانیم فرقی ندارد از کدام نسل باشیم به آرمان کشورم و رهبری حساسیم. #فکر_نو #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #جانم_فدایت #راهپیمایی_22_بهمن #نسل_سوم

تا لحظه آخر میمانیم فرقی ندارد از کدام نسل باشیم به آرمان کشورم و رهبری حساسیم. #فکر_نو #رهبر #رهبرم_تنها_نیست #لبیک_یا_خامنه‌ای #جانم_فدایت #راهپیمایی_22_بهمن #نسل_سوم

۲۴ بهمن 1394
419
#بچه های #مجاهد #مظلوم ایران ؛ #سربازان #غیور #گذشته و #حال و #آینده ایران ؛ #نسل_سوم چو #نسل #اول با #شعف با #شعور و #باور #جاری است #انقلاب چون #کوثر #چیست #روباه در #مصاف #شیر؟! ...
عکس بلند

#بچه های #مجاهد #مظلوم ایران ؛ #سربازان #غیور #گذشته و #حال و #آینده ایران ؛ #نسل_سوم چو #نسل #اول با #شعف با #شعور و #باور #جاری است #انقلاب چون #کوثر #چیست #روباه در #مصاف #شیر؟! #چه نیازیست به #امر یا گفتن ؟! #فقط ابرویی به هم آور تا شود #خواب ...

۲۰ تیر 1394
23K